تعداد بازدید خبر: 1837
1395/06/20-18:49
با همکاری کمیته فرهنگی کارگاه های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در آغاز چهارمین فستیوال ملی فوتبال پایه پسران برگزار شد.