تعداد بازدید خبر: 760
1396/05/01-15:30
رییس کمیته پزشکی فدراسیون  فوتبال روز ملی فیزیوتراپی را تبریک گفت.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، در پیام دکتر توحید سیف برقی، رییس کمیته پزشکی فدراسیون به فیزیوتراپیست های ورزشی آمده است:
دوم مرداد و روز فيزيوتراپي فرصتي است براي قدرداني از يكي از مهمترين نقش آفرينان عرصه سلامت ورزشكاران است. 
بي شك نقش همكاران فيزيوتراپيست در ارتقاء و حفظ سطح سلامت ورزشكاران برجسته است. امروزه با ارائه خدمات نوين فيزيوتراپي مصدومان عرصه ورزش مجال بالندگي و درخشش در سطوح حرفه اي پيدا مي كنند. به پاس اين زحمات از يكايك همكاران عزيز اين حوزه سپاسگزاري مي كنم و روز جهانی فيزيوتراپي را به اين خانواده بزرگ تبريك مي گويم.