تعداد بازدید خبر: 869
1393/11/07-11:38
سرپرست کمیته بانوان در گردهمایی نایب رییسان بانوان اهداف آتی خود و این کمیته را شرح داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، دکتر الهه عرب آمری –سرپرست کمیته بانوان در گردهمایی نایب رییسان بانوان گفت: با توجه به جذابیت های که این رشته ورزشی دارد مطمئنا طرفداران زیادی را دربر می گیرد. بدون شک برای رشد و موفقیت این رشته ورزشی باید حمایت شویم و طبق نشستی که با نایب رییس دوم فدراسیون و رییس سازمان لیگ برتر داشتیم، مققر شد از این پس لیگ بانوان را در کنار لیگ آقایان برگزار کنیم و با پوشش دهی لیگ برتر بانوان بدون شک بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وی در پایان گفت: هدف دومی که اکنون باعث شده من در کنار شما باشم این است که در بخش آموزش مربیان کاربلدی را تربیت کنیم تا در این بعد هم موفق باشیم، ضمن اینکه از فیفا کمک خواسته ایم تا بخش های آموزشی خود را ارتقا دهیم تا تیم های ملی ما با حضور مربیان کارآمد عملکرد موفقی داشته باشند. من با کمک شما نواب رییس امیدوار هستم که به اهدافم برسم.