تعداد بازدید خبر: 732
1396/08/08-14:00
صوفی زاده: نایب رئیسان بانوان سکاندار فوتبال بانوان در استانهای کشور هستند/
نایب رئیس سوم فدراسیون در سمینار نواب رئیس بانوان هیات های فوتبال استانها گفت: از اینکه مسئولین ورزش و فدراسیون فوتبال دغدغه شان، توسعه و رشد ورزش بانوان است؛ جای خوشحالی دارد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، لیلا صوفی زاده، نایب رئیس سوم فدراسیون و رئیس کمیته بانوانخطاب به نواب رئیس هیاتهای فوتبال گفت: شما عزیزان سکاندار فوتبال بانوان در استانهای کشور هستند. خوشبختانه فدراسیون فوتبال در سال 95 و 96، عنوان 5 ستاره به ایران در حالی اختصاص یافت که تیم های ملی تحت حمایت مسئولین فدراسیون و استانها به این مهم رسیدند.
وی ادامه داد: رویکرد فدراسیون و حمایتهای سازمان تیم های ملی از ورزش بانوان در راستای توسعه و رشد فوتبال و فوتسال بانوان است که از این بابت تشکر ویژه ای از مسئولین داریم .نگاه فدراسیون در حوزه بانوان در بحث قهرمانی و همگانی نیز توسعه ای است.
وی در پایان گفت: در همین راستا حفظ و ارتقای جایگاه قهرمانی در سطح آسیا و جهان به منظور ایجاد جامعه ای فعال، سالم و بانشاط، رشد و شکوفایی استعدادهای رشته های فوتبال و فوتسال بانوان و ارتقای سطح سلامت روانی و جسمانی آنها از طریق فراهم آوری دسترسی آسان و ارزان از دیگر اهداف ما برای موفقیت بیش از پیش فوتبال بانوان است.