تعداد بازدید خبر: 271
1397/07/17-11:30
بازیکنان تیم ملی تمرینات خود را امروز هم در پژوهشگاه نفت پیگیری می کنند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، بازیکنان تيم ملی امروز هم تمرينات خود را از ساعت 16 آغاز خواهد کرد.
تیم ملی امروز تمرينات خود را از ساعت 16 در زمين تمرين پژوهشگاه نفت آغاز می کند و رسانه های گروهی که قصد حضور و تهيه خبر و مصاحبه با بازیکنان تيم ملی را دارند می بایست 30 دقیقه پیش از آغاز در محل تمرينات حضور داشته باشند.
لازم به توضيح است کل مدت زمان تمرين امروز برای حضور رسانه ها باز است.