تعداد بازدید خبر: 397
1396/09/12-16:17
کمیته تعیین وضعیت ،آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:
1-کمیته تعیین وضعیت شکایت ولی خورسندی (کارگزار) ازعلیرضا علیزاده بازیکن تیم فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان را رد کرد.
این رای غیر قطعی است.
2-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت ولی خورسندی (کارگزار) ازپیمان رنجبر بازیکن تیم فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال در حق ولی خورسندی توسط پیمان رنجبر 
پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال در حق ولی خورسندی توسط پیمان رنجبر بابت هزینه رسیدگی
این رای غیر قطعی است.
3-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت محمد کاظم کاظمی کانی ازحسین کیانی مقدم بازیکن تیم فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان انزلی
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال در حق محمد کاظم کاظمی کانی توسط حسین کیانی مقدم
پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال در حق محمد کاظم کاظمی کانی توسط حسین کیانی مقدم بابت هزینه رسیدگی
آرای غیر قطعی . در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند.
در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه،پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.