تعداد بازدید خبر: 288
1397/07/28-16:50
کمیته استیناف رای خود را درباره محمود پیشگاه هادیان اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمود پیشگاه هادیان به موجب حکم کمیته اخلاق در تاریخ اول اردیبشهت ماه 97 به لحاظ اخذ وجوه غیرقانوی به پنج سال محرومیت از فعالیت رسمی در حوزه فوتبال محکوم شده بود که در تاریخ 23 مهرماه در کمیته استیناف مورد رسیدگی قرار گرفت و به جهت فقدان سابقه محکومیت قبلی ضمن تعدیل محرومیت، وی به سه سال حکم کمیته اخلاق تایید شد.