تعداد بازدید خبر: 406
1396/10/04-16:45
رییس کمیته پزشکی فدراسیون درخصوص دوپینگ بازیکن لیگ یکی توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر توحید سیف برقی، رئیس کمیته پزشکی در این باره گفت: براساس اعلام آزمایشگاه کلن و نامه رسمی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ، نتیجه آزمایش کنترل دوپینگ در مورد بازیکن فوتبال لیگ دسته اول فوتبال بوده است و در نمونه هایی که به طور تصادقی توسط ستاد مبارزه با دوپینگ انجام می شود، ماده ممنوعه آنابولیک استروئید در نمونه ادراری بازیکن وجود داشته است.
وی در ادامه بیان کرد: طبق آیین نامه دوپینگ نام بازیکن، باشگاه و اطلاعات عمومی بازیکن و اینکه نمونه حین یا خارج از مسابقه بوده است به فیفا اعلام شده است و از تاریخ دوم دی ماه 96  براساس نامه ستاد مبارزه با دوپینگ تعلیق اجباری به بازیکن ابلاغ شده است و بدین ترتیب این بازیکن از حضور در مسابقات لیگ یک کشور تا پایان روند دادرسی محروم خواهد بود. 
رئیس کمیته پزشکی در پایان خاطر نشان کرد:  طبق آیین نامه تا زمان اتمام روند دادرسی در کمیسیون  بدوی و استیناف طبق آیین نامه، اعلام نام بازیکن غیرممکن است، همچنین به منظور رعایت حقوق افراد و موارد تصریح شده در آیین نامه مبارزه با دوپینگ، پس از رسیدگی پرونده این بازیکن و قطعی شدن رای آن در ستاد، مراتب از طریق سایتهای رسمی  اعلام می شود. ضمن اینکه کلیه حقوق ورزشکار در خصوص دفاع از خود در روند دادرسی به وی اعلام می شود.