تعداد بازدید خبر: 353
1397/05/28-14:40
رئیس دپارتمان کمیته پزشکی فدراسیون درباره انجام نمونه گیری های دوپینگ توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر پرهان خانلری در این باره گفت: در همه جای دنیا ماموران تست دوپینگ به صورت سرزده از بازیکنان تست دوپینگ می گیرند. مطمئنا ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو)  مانند فصل گذشته مسابقات برای این موضوع برنامه ریزی کاملی کرده است و براساس سیاست ستاد تیم ها به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب می شوند. کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در این امر هیچ دخل و تصرفی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که تست ها گرفته می شود و به آزمایشگاه ارسال نمی شود  بیان کرد: به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد. وقتی نمونه گیری انجام می شود، بلافاصله به آزمایشگاه کلن منتقل می شود. براساس فرم هایی که به بازیکنان داده می شود، باید جواب نمونه را از ستاد ملی بگیرند. چطور امکان دارد نمونه ای از بازیکن گرفته شود و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ آن را ارسال نکند.
دکتر خانلری در پایان افزود: این که در کدام بازی از بازیکنان تست دوپینگ گرفته شود از پیش مشخص نیست، چرا که دیدارها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و حساسیت یک بازی روی انجام یا عدم انجام تست دوپینگ تاثیری ندارد.