تعداد بازدید خبر: 201
1397/09/21-09:23
رئیس کمیته انضباطی از بررسی گزارش دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی گفت: گزارشات و مدارک مستندات در خصوص دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان واصل و اخطاریه برای افرادی که در گزارش از آنها تخلفی صورت گرفته است، ارسال شده و پس از وصول دفاعیات و جمع بندی، به زودی رای مقتضی را صادر خواهیم کرد.