تعداد بازدید خبر: 668
1395/09/16-15:26
تیم صبای آریاییان البرز به دلیل عدم  حضور غیر موجه در دیدار مقابل  تیم های برق شیراز و بعثت کرمانشاه از جدول مسابقات حذف شد.

به گزارش سایت رسمی  فدراسیون، با توجه به اینکه تیم صبای آریا ییان در دو دیدار مقابل تیم های برق شیراز (هفته سوم) و بعتثت کرمانشاه (هفته ششم) حضور نیافته ، لذا به استناد ماده 84 آیین نامه انضباطی از جدول گروه 2 لیگ دسته اول امید حذف و کلیه دیدارهای آتی این تیم لغو خواهد شد.
متذکر می شود کلیه مسابقاتی که به دلیل عدم حضور میزبان یا میهمان و همچنین پزشک برگزار نشود ، به سود تیم مقابل اعلام خواهد شد.