تعداد بازدید خبر: 681
1394/07/01-14:50
در ادامه نشست استعدادیاب های منتخب فوتبال کشور مجید جلالی دقایقی برای حاضرین سخنرانی کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، وی در این باره گفت: شناسایی نخبگان در فوتبال بسیار حیاتی و کلیدی است، به همین دلیل کیفیت فوتبال یک کشور به وضیعت برنامه استعدادیابی آنها بستگی دارد. 
وی در ادامه بیان کرد: دو نکته بسیار مهم در استعدادیابی فوتبال وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه ممکن است گروهی از نونهالان در حال حاضر از شرایط فنی خوبی برخوردار باشند ، اما در آینده پیشرفت شان متوقف شده یا با اختلال مواجه شود و مورد دوم اینکه ممکن است گروه دیگری از نونهالان در حال حاضر شرایط خوبی به لحاظ فنی و حتی جسمی نداشته باشند اما در آینده به بازیکنان باکیفیتی تبدیل شوند. شناسایی گروه دوم، فوتبال پایه هر کشور را تضمین می کند.