تعداد بازدید خبر: 280
1397/09/10-13:00
رئیس کمیته استیناف از اعلام آرای جدید در خصوص پرونده های مطروحه خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا صالحی در ابتدا درباره رای محمدعلی پیروانی گفت: در خصوص تخلف اعلامی در حکم کمیته اخلاق چنین احراز شده بود که نامبرده مبلغ دو میلیارد ریال از حامی مالی اخذ و مبلغ دو میلیارد دیگر طی 400 عدد کارت هدیه پنج میلیون ریالی به منظور تحویل به کادر فنی، بازیکنان و همراهان تیم ملی دریافت می شود و از آنجایی که مدارک و دلایل لازم در رفع تخلفات خود تقدیم نداشته است و حکم محرومیت صادر می شود.
صالحی افزود: در مرحله تجدیدنظرخواهی با ارائه مدارک و دلایل رسیدگی آغاز با تحقیقات از مدیران عامل شرکت حامی مالی تیم ملی و بررسی مدارک نهایت مشخص شد اولا کارت های هدیه از طریق پیروانی به عنوان مدیر فنی تیم ملی دریافت و در مراسمی با حضور نماینده شرکت حامی مالی در بین اعضای تیم تقسیم شده است و ادعایی خلاف آن واصل نشده است.
رئیس کمیته استیناف گفت: همچنین در مورد دو میلیارد ریال ماخوذه توسط وی، حسب اعلام شرکت که حکایت از همکاری خارج از تشکیلات فدراسیون برای نامبرده وارد بوده است و در قرارداد تنظیمی پیروانی و فدراسیون فوتبال فعالیت اقتصادی و اشتغال به کار دیگری سلب نشده و برهمین اساس تخلفی از سوی وی احراز نگردیده و تبرئه شدند.
همچنین در ادامه آرای صادره شده از سوی این کمیته را به شرح زیر اعلام کرد:
*باغی تبرئه شد
محمدحسین باغی به موجب رای کمیته اخلاق در تاریخ اول اردیبهشت ماه به مدت پنج سال از فعالیت رسمی در حوزه فوتبال محکوم شده بود که با اعتراض وی پرونده به کمیته استیناف ارجاع و پس از بررسی پرونده به لحاظ عدم احراز تخلف حکم کمیته اخلاق نقص و نامبرده تبرئه شد.

*تایید حکم انضباطی در خصوص بازیکن آذرخش بندرعباس
بهروز جعفری بازیکن تیم آذرخش بندرعباس به لحاظ رفتار غیرورزشی و مضروب کردن بازیکن تیم فوتسال فرش آرا مشهد، کمیته فدراسیون وی را به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه محکوم کرده بود، که در تاریخ 7 آبان ماه طی دادنامه 79 کمیته استیناف حکم بدوی تایید شد.

*کاهش محرومیت برای هادیان
محمود پیشگاه هادیان بابت اخذ وجوده غیرقانونی از سوی کمیته اخلاق از تاریخ اول اردیبهشت به مدت پنج سال محرومیت از فعالیت رسمی در حوزه فوتبال شده بود که با تجدیدنظر خواهی وی به موجب دادنامه 73 در تاریخ 23 مهرماه کمیته استیناف با تقلیل  محرومیت به سال حکم کمیته اخلاق تایید شد.

*تخفیف جریمه نقدی مدیرعامل تیم جهان ورزش
علیرضا بحرایی – مدیرعامل و مالک تیم جهان ورزش به دلیل اخذ وجوه غیرقانونی و عدم رعایت مبانی رفتاری و اصول اخلاق حرفه ای و چارچوب قانونی فدراسیون از سوی کمیته اخلاق به شش ماه محرومیت و پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه محکوم شده بود که با تجدیدنظر خواهی وی و بررسی پرونده توسط کمیته استنیاف با تعدیل جریمه نقدی به پنجاه میلیون ریال حکم کمیته اخلاق تایید شد.