تعداد بازدید خبر: 971
1394/10/20-14:00
آکادمی ملی فوتبال در حاشیه دوازدهمین نشست مسئولان استانی مدارس فوتبال برتر از هیاتهای فوتبال برتر استانها و مسئولین سامانه مدارس فوتبال تقدیر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون, آکادمی ملی فوتبال در حاشیه دوازدهمین نشست مسئولان استانی مدارس فوتبال برتر از هیاتهای فوتبال برتر استانها و مسئولین سامانه مدارس فوتبال تقدیر کرد. بر همین اساس از هیات فوتبال استان بوشهر و کرمانشاه به عنوان دو هیات فوتبال برتر در بخش مدارس فوتبال با اهدا لوح یادبود تقدیر و تشکر شد. همچنین از فاطمه مرادی از استان کرمانشاه و سیما ریاضی از استان خوزستان به عنوان مسئولین سامانه مدارس فوتبال برترکشور تقدیر شد.