تعداد بازدید خبر: 699
1393/11/07-11:41
رییس سازمان لیگ در گردهمایی نواب رییس بانوان دقایقی سخنرانی کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، مهدی تاج –نایب رییس دوم فدراسیون گفت: نگاه عمومی کشور و همچنین نگاه مقام معظم رهبری بر امر بانوان که بسیار تاکید داشته اند، باعث شده تا رشته های ورزشی بانوان برنامه های خود را جدی تر پیگیری کنند. بر همین اساس ما هم از این قائده مستثنی نیستیم و می خواهیم در این رشته ورزشی و در قسمت بانوان موفق باشیم. 
وی ادامه داد: سیاست سازمان لیگ برتر بر این است که ورزش بانوان را حمایت کنیم و در قسمت برنامه ریزی مسابقات لیگ هم آنها را پشتیبانی خواهیم کرد تا لیگ پرقدرتی را برگزار کنیم.
وی افزود: از اهداف دیگیری که برای بانوان درنظر داریم برنامه ریزی جهت اعطای مجوز به باشگاها در امر الزام سازی آنها جهت تیم داری در فوتبال بانوان است که اگر این اتفاق رخ دهد، مکلف می شوند تا از تیم های بانوان حمایت کنند.
تاج در پایان گفت: فوتبال بانوان به دست بانوان باید اداره شود و ما هم از هیچ حمایتی نسبت به آنها دریغ نخواهیم کرد.