تعداد بازدید خبر: 737
1395/04/27-13:55
هشتمین نشست مسئولین آکادمی باشگاههای لیگ برتری و دسته اول با مسئولین آکادمی ملی فوتبال اوایل مرداد ماه برگزار میشود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،  هشتمین نشست مسئولین آکادمی باشگاههای لیگ برتر و دسته یک با مسئولین آکادمی ملی فوتبال روز 10 مرداد ماه برگزار می شود.
در این نشست مسائل مربوط به روند برنامه های آکادمی باشگاههای لیگ برتر و دسته اول و راه اندازی و تاسیس آکادمی باشگاهها پیگیری می شود.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.