تعداد بازدید خبر: 712
1395/03/30-12:04
نشست کارگروه بررسی فعالیتهای آکادمی باشگاههای کشور عصر فردا در آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،جلسه کارگروه بررسی فعالیتهای آکادمی باشگاه ها بعدازظهر فردا با حضوردکتر محمد حسین علیزاده، غلامرضا بهروان، سهیل مهدی، دکتر محمد احسانی، فریدون معینی، دکتر توحید سیف برقی و دکتر مصطفی زارعی به منظور بررسی فعالیت های باشگاههای فوتبال در بخش آکادمی برگزار می شود.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.