تعداد بازدید خبر: 1160
1395/01/18-09:50
کمیته فوتسال از برگزاری مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال در اواخر فروردین ماه خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال روز شنبه 28 فروردین ماه در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می شود.
گفتنی است؛ در این نشست ابتدا گزارش عملکرد مالی سالانه سازمان لیگ فوتسال از سوی خزانه دار سازمان لیگ فوتسال مطرح می شود و سپس بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سالانه سازمان لیگ فوتسال، انتخاب دو نفر از مدایران فوتسال کشور بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال جهت حضور در هیات رئیسه سازمان لیگ برای مدت دو سال از بین اعضای مجمع و یا خارج از اعضای این مجمع طبق بند14-2 اساسنامه سازمان لیگ فوتسال و انتخاب نفر از بین اعضا حقیقی حاضر در مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال جهت حضور در هیات رئیسه ین سازمان برای مدت دوسال طبق بند 14-3 اساسنامه، در دستور کاری مسئولین قرار می گیرد.
این نشست به ریاست علی کفاشیان –رئیس فدراسیون و رئیس مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال برگزار می شود.