تعداد بازدید خبر: 428
1397/09/03-11:06
سمینار مدیریت و تشکیلات فوتبال به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر میرشاد ماجدی، رییس کمیته آموزش گفت: این دوره به مدت دو روز و با حضور تمامی روسای هیاتهای شهرستان های کرمان و نایب رئیسان بانوان برگزار شد که مباحث مطرح شده در این سمینار درباره آموزش مربیگری ،مدیریت و قوانین فیفا و  AFC بود. امیدوارم در استانهای دیگر چنین دوره هایی را برگزار کنیم چرا که به روند رشد فوتبال در عرصه آموزشی و مدیریتی کمک بسزایی می کند.