تعداد بازدید خبر: 457
1396/11/07-10:46
کمیته پزشکی فدراسیون از برگزاری بیست و هشتمین همایش پزشکی فوتبال و دومین کارگاه آموزشی برنامه گرم کردن 11+  برای کودکان (نونهالان) در بهمن ماه خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در راستای برنامه های پیشگیری از آسیب بازیکنان، کمیته پزشکی بیست و هشتمین همایش پزشکی فوتبال و دومین کارگاه آموزشی برنامه گرم کردن 11+ برای کودکان (نونهالان) را به منظور تربیت مدرسین پیشگیری از آسیب با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی 12 بهمن ماه به مدرسی دکتر مصطفی زارعی برگزار می کند.
لازم به ذکر است، شرکت کنندگان در تمام کارگاه های فوق پس از ارزیابی این کمیته به عنوان مدرس دوره های پیشگیری از آسیب در استان های مختلف انتخاب می شوند تا در راستای سیاست های تمرکز زدایی فدراسیون فوتبال این کارگاه را در استان های خود و با همکاری هیاتهای فوتبال برگزار کنند. همچنین علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق شماره ۴۴۷۳۸۵۵۹ (کمیته پزشکی) و نیز شماره همراه  ۰۹۱۲۶۳۵۸۶۲۴ اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.