تعداد بازدید خبر: 724
1396/02/04-12:58
دوره آموزش مربیگری فوتبال پایه بانوان باحضور مدرسان نروژی از فردا در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دوره آموزشی مربیگری فوتبال پایه بانوان باحضور مدرسان نروژی از فردا در مرکز ملی فوتبال ایران به مدت سه روز با شرکت ۲۴  از مربیان خبره فوتبال پایه سراسر کشور در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.