تعداد بازدید خبر: 490
1396/11/24-10:24
دوره بین المللی توسعه فوتبال پایه به میزبانی کرمان   و در اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، دوره بین المللی توسعه فوتبال پایه در حالی از 17 اسنفد ماه در کرمان آغاز می شود که مدرسی این دوره بر عهده امیرالاگیجچ از بوسنی و امیر جعفری است.
در این دوره درباره برنامه آماده سازی یک فصل جامع برای رده های سنی(ارائه تمرینات بانوان)، برنامه آماده سازی هفتگی در رده های سنی و نیاز تغذیه ای مرتبط با فوتبال پایه تدریس می شود.