تعداد بازدید خبر: 266
1397/05/24-08:40
کمیته پزشکی فدراسیون از برگزاری دوره آموزشی اورژانس های فوتبال و کنترل دوپینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا برای پزشکان فوتبال خبر داد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال اسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون ، قصد دارد یک دوره  آموزشی اورژانس های فوتبال و کنترل دوپینگ  در مهرماه سال جاری برای پزشکان فوتبال برگزار کند.
این دوره آموزشی برای پزشکان منطقه  مرکزی آسیا برنامه ریزی شده است. برهمین اساس جهت حضور در این دوره لازم است که پزشکان مدارک و رزومه  خود را جهت بررسی هرچه سریعتر به کمیته  پزشکی فدراسیون فوتبال ارسال کنند.
طبق این نامه، معیارهای لازم جهت شرکت در این دوره  پزشک بودن ( پزشکان متخصص دارای اولویت هستند)، همکاری با حوزه  پزشکی فوتبال، تسلط به زبان انگلیسی گفتاری و نوشتاری و تسلط به کار با نرم‌افزارهای کامپیوتری است.
از انجا که هدف این دوره تربیت مدرسانی است که به ارتقا دانش پزشکی فوتبال در کشور خود کمک کنند، پزشکانی که طبق رزومه کاری خود اهتمام به آموزش و گسترش دانش پزشکی در فوتبال دارند، از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در اولویت برای شرکت در این دوره هستند.
همچنین از تمامی متقاضیان درخواست می شود، ظرف مدت حداکثر یک هفته تا تاریخ دوم شهریور ماه جهت ارسال مدارک و رزومه  خود به کمیته  پزشکی فدراسیون فوتبال اقدام کنند. لازم به ذکر است دو پزشک جهت شرکت در این دوره به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی می شوند.