تعداد بازدید خبر: 659
1397/09/27-20:10
بازیکنان تیم ملی عصر امروز تمرینات خود را پیگیری کردند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، بازیکنان تیم ملی عصر امروز تمرین خود را در کمپ اسپایر برگزار کردند.
بازیکنان تیم ملی عصر امروز و به مدت یک ساعت و سی دقیقه تمرینات خود را در کمپ اسپایر برگزار کردند. در تمرين عصر امروز، در ابتدا بازیکنان به گرم کردن با توپ پرداخته و پس از دویدن کوتاه به دور زمين، تمرینات خود را در زمين و دروازه های کوچک ادامه داده و در نهایت با تمرینات تخصصی خود در زمین کوچک به پایان رساندند.