تعداد بازدید خبر: 1028
1395/02/01-10:30
برنامه مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور فصل 95-94 از هفته دوازدهم تا پانزدهم از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته دوازدهم : شنبه 11اردیبهشت 95 
شهدای بابلسر- چوکای تالش –ساعت 16:30 - ورزشگاه شهید علیزاده بابلسرمازندران
شهرداری فومن - شهید کریمی جویبار – ساعت 16:30 – ورزشگاه آزادی فومن گیلان
شهرداری رودسر – استقلال نوین بجنورد – ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید قاسمی رودسر
عمران شهرداری ساری – شهدای ساری – ساعت 16:30- ورزشگاه شهید متقی ساری
امیدحسن آباد – فجرمیثاق کرج – ساعت 16:45 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری حسن آباد
صفاهان اصفهان – شهرداری اراک – ساعت 16:45 - ورزشگاه تختی اصفهان
یکشنبه 12 اردیبهشت 95
کاوه شهرداری ورامین – استقلال جنوب تهران – ساعت 16:45 – ورزشگاهتختی ورامین
شهرداری همدان – ایرانداد تهران – ساعت 16:45 – ورزشگاه ملت همدان
پرسپولیس برازجان – نفتون مسجد سلیمان – ساعت 17 – ورزشگاه تختی برازچان
شهرداری فیروز آباد – فرید کرج - ساعت 17 – ورزشگاه تختی فیروزآباد
خلیج فارس خونسرخ – پریز درود - ساعت 17 – ورزشگاه تختی بندعباس
ملی حفاری اهواز – برق شیراز - ساعت 17 – ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز 
دوشنبه 13 اردیبهشت 95 
قشقایی شیراز – شاهین ماهشهر - ساعت 17 ورزشگاه دستغیب شیراز
*هفته سیزدهم : جمعه 17 اردیبهشت 95
آرش ری – استقلال نوین بجنورد – ساعت 16:30 – ورزشگاه هویزه تهران
چوکای تالش – عمران شهرداری ساری – ساعت 16:30 – ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهید کریمی جویبار -  شهرداری رودسر -  ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
شهدای ساری – شهرداری فومن – ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید متقی ساری
صفاهان اصفهان – امید حسن آباد – ساعت16:45 – ورزشگاه تختی اصفهان
استقلال جنوب تهران – شهرداری همدان – ساعت 16:45 – ورزشگاه اتکا تهران
فجر میثاق کرج – کاوه شهردار ورامین – ساعت 16:45 – ورزشگاه انقلاب کرج
شنبه 18 اردیبهشت 95
ایرانداد تهران – افرادرب تبریز- ساعت 16:45 – ورزشگاه هویزه تهران
خلیج فارس خونسرخ – ملی حفاری اهواز – ساعت 17 – ورزشگاه تختی بندرعباس
شاهین ماهشهر – شهرداری فیروزآباد - ساعت 17 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
پریز درود – فرید کرج - ساعت 17 – ورزشگاه تختی درود
برق شیراز – پرسپولیس برازجان - ساعت 17 – ورزشگاه دستغیب شیراز
نفتون مسجد سلیمان  - قشقایی شیراز - ساعت 17 - ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
*هفته چهاردهم : چهارشنبه 22 اردیبهشت 95
شهرداري فومن - چوکاي تالش - ساعت 16:30 – ورزشگاه آزادی فومن
شهرداري رودسر - شهداي ساري - ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید قاسمی رودسر
شهداي بابلسر – آرش ری - ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
استقلال نوين بجنورد - شهيد کريمي جويبار - ساعت 16:30 –ورزشگاه 19 مهربجنورد
شهرداري همدان - فجر ميثاق کرج - ساعت 16:45 – ورزشگاه ملت همدان
کاوه شهرداری ورامين - صفاهان اصفهان – ساعت 16:45  - ورزشگاه تختی ورامین
امید حسن آباد – شهرداری اراک – ساعت 16:45 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری حسن آباد
پنجشنبه 23 اردیبهشت 95
افرا درب تبريز - استقلال جنوب تهران – ساعت 16:45 – ورزشگاه مرزداران تبریز
پرسپوليس برازجان - خليج فارس خونسرخ – ساعت 17 – ورزشگاه تختی برازجان
ملي حفاري اهواز - پريز درود– ساعت 17 – ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
فريد کرج - شاهين ماهشهر– ساعت 17 – ورزشگاه شریعتی کرج
شهرداري فيرزآباد - نفتون مسجدسليمان– ساعت 17 – ورزشگاه تختی فیروزآباد
قشقايي شيراز - برق شيراز– ساعت 17 – ورزشگاه دستغیب شیراز
* هفته پانزدهم : سه شنبه 28 اردیبهشت 95
شهداي ساري - استقلال نوين بجنورد – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید متقی ساری
چوکاي تالش - شهرداري رودسر– ساعت 16:45 – ورزشگاه پوریای ولی تالش
آرش ری –شهید کریمی جویبار – ساعت 16:45 – ورزشگاه هویزه تهران
شهداي بابلسر - عمران شهرداري ساري– ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداري اراک - ايران داد تهران – ساعت 17 – ورزشگاه 5 مرداد اراک
اميد حسن آباد - کاوه پارسا ورامين – ساعت 17 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری حسن آباد
فجر ميثاق کرج - افرا درب تبريز – ساعت 17 – ورزشگاه شریعتی کرج
صفاهان اصفهان - شهرداري همدان – ساعت 17 – ورزشگاه تختی اصفهان
چهارشنبه 29 اردیبهشت 95
پريز درود - شاهين ماهشهر – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی درود
خليج فارس خونسرخ - قشقايي شيراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی بندرعباس
برق شيراز - شهرداري فيرزآباد – ساعت 17:15 – ورزشگاه دستغیب شیراز
ملي حفاري اهواز - پرسپوليس برازجان – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
نفتون مسجدسليمان - فريد کرج – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان