تعداد بازدید خبر: 826
1395/11/18-16:00
کمیته مسابقات سازمان لیگ ، برنامه مسابقات هفته های 20 و 21 لیگ برتر جوانان را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان در هفته های 20و21 به شرح ذیل است.
5شنبه مورخ 28/11/95 ساعت 14 /هفته بیستم 
سپاهان اصفهان – شهرداری بوشهر/ ورزشگاه صفاییه  شهر صفاییه 
ذوب آهن اصفهان – گل گهر سیرجان/ ورزشگاه منتظری شهر درچه 
گهر زاگرس درود- برق جدی شیراز/ ورزشگاه تختی شهر درود 
نفت آبادان – البدر بندر کنگ / ورزشگاه پیروز شهر آبادان 
نفت اهواز – فولاد خوزستان / ورزشگاه اختصاصی 
مس کرمان – تراکتورسازی تبریز / ورزشگاه سلیمی کیا کرمان 
5شنبه مورخ 5/12/95 ساعت 14 /هفته بیست و یکم
شاهین شهرداری بوشهر - گل گهر سیرجان/ ورزشگاه بهشتی بوشهر
سپاهان اصفهان - گهر زاگرس درود / ورزشگاه ورزشگاه صفاییه اصفهان
 البدر بندر کنگ - ذوب آهن اصفهان / ورزشگاه اختصاصی بندر کنگ
برق جدید شیراز - نفت اهواز / ورزشگاه دستغیب شیراز
تراکتورسازی تبریز - نفت آبادان / ورزشگاه اختصاصی 
فولاد خوزستان -  مس کرمان / ورزشگاه اختصاصی