تعداد بازدید خبر: 811
1395/06/23-14:04
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه های هفته های سوم و چهارم دور رفت لیگ دسته دوم فوتبال را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
هفته سوم: شنبه 27 شهریور
شهید کریمی جویبار – شهرداری فومن ساعت 16:15 ورزشگاه شهدای واسو کلا جویبار
یکشنبه 28 شهریور 
آلومینیوم هرمزگان- سردار بوکان ساعت 16:15 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
گیتی پسند اصفهان- برق جدید شیراز ساعت 16:30 ورزشگاه تختی اصفهان
نماینده یاسوج- شهرداری اراک ساعت 16:30 ورزشگاه تختی یاسوج
هفت سمنان- نیروی زمینی تهران ساعت 16:30 ورزشگاه ولایت سمنان
استقلال آبی تهران- نماینده گیلان ساعت 16:30 ورزشگاه اتکا تهران
قشقایی شیراز- کیمیا فرایند تهران ساعت 16:30 ورزشگاه حافظیه شیراز
شهباز نوژن البرز- بعث کرمانشاه ساعت 16:45 ورزشگاه انقلاب کرج
کاسپین قزوین – شهرداری همدان ساعت 16:45 ورزشگاه رجایی قزوین
شهرداری ارومیه – شهرداری کاشان ساعت 16:45 ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد.
شهرداری اردبیل – بادران نوین تهران ساعت 16:45 ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان – شهرداری تبریز ساعت 16:45 ورزشگاه قدس همدان
فولاد نوین اهواز- شهرباران تهران ساعت 17 ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
کارون اهواز( اروند خرمشهر) – نفت امیدیه ساعت 17 ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
نفت نوین آبادان- شهرداری بندرعباس ساعت 17 ورزشگاه تختی 1 آبادان
پترو کیان شوشتر- شهرداری ماهشهر ساعت 17 ورزشگاه تختی شوشتر
شاهین ماهشهر- شاهین توسعه کیش ساعت 17 ورزشگاه شهدای ماهشهر
(شاهین) شهرداری بوشهر- کارا شیراز ساعت 18 ورزشگاه بهشتی 1 بوشهر
*هفته چهارم:  شنبه 3 مهر 
برق جدید فارس- شهباز نوژن البرز ساعت 15:15 ورزشگاه حاجی پور شیراز
نفت وگاز گچساران- فولاد نوین اهواز ساعت 15:15 ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شاهین توسعه کیش- کاسپین قزوین ساعت 15:15 ورزشگاه المپیک کیش
هف سمنان – ( شاهین) شهرداری بوشهر ساعت 15:15 ورزشگاه تختی سمنان
شهرداری بندرعباس- استقلال آبی تهران ساعت 15:15 ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباس
شهرداری کاشان- شهرداری فومن ساعت 15:15 ورزشگاه شهید فکری کاشان
نیروی زمینی تهران- پاس همدان ساعت 15:15 ورزشگاه نزاجا تهران
بادران نوین تهران- شهرداری ارومیه ساعت 15:15 ورزشگاه کارگران تهران
نماینده گیلان- پترو کیان شوشتر ساعت 15:15 ورزشگاه عضدی رشت
شهر باران تهران- قشقایی شیراز ساعت 15:30 ورزشگاه دخانیات تهران
شهرداری همدان- آلومینیوم هرمزگان ساعت 15:30 ورزشگاه قدس همدان
کیمیا فرایند تهران- اروند خرمشهر( کارون اهواز) ساعت 15:30 ورزشگاه اتکا تهران
شهرداری تبریز- شاهین ماهشهر ساعت 15:30 ورزشگاه شهرداری تبریز
سردار بوکان- کارا شیراز ساعت 15:30 ورزشگاه وحدت بوکان
بعثت کرمانشاه – نماینده یاسوج ساعت 15:45 ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
نفت امیدیه – گیتی پسند اصفهان ساعت 15:45 ورزشگاه نفت 1 امیدیه
شهرداری ماهشهر- شهرداری اردبیل ساعت 15:45 ورزشگاه شهدای ماهشهر
نفت نوین آبادان- شهید کریمی جویبار ساعت 15:45 ور