تعداد بازدید خبر: 734
1395/08/16-11:34
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته دهم تا سیزدهم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور فصل 96- 95 را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته دهم :پنجشنبه 20 آبان 95
شهر باران تهران – بعثت کرمانشاه – ساعت 14:15 – ورزشگاه الیاف تهران
جمعه 21 آبان 95 
کیمیا فرآیند تهران – برق جدید فارس - ساعت 14:15 – ورزشگاه اتکا تهران
شنبه 22 آبان95
شهرداری بندرعباس – بادران نوین تهران - ساعت 14– ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباس
نماینده گیلان(داماش گیلانیان) – شهرداری ماهشهر - ساعت 14:15 – ورزشگاه عضدی رشت
استقلال آبی ب تهران – شهرداری فومن - ساعت 14:15 – ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
نیروی زمینی تهران – شهرداری همدان  - ساعت 14:15 – ورزشگاه نزاجا تهران
قشقایی شیراز – شهباز نوژان البرز - ساعت 14:15 – ورزشگاه حافظیه شیراز 
هف سمنان – سردار بوکان - ساعت 14:15 – ورزشگاه ولایت سمنان
شهرداری تبریز – شاهین توسعه (بانی گستر) کیش - ساعت 14:30 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
پاس همدان – کارا شیراز - ساعت 14:15 – ورزشگاه قدس همدان 
کارون (اروند خرمشهر) – گیتی پسند (سپهر نقش جهان) - ساعت 14:45 – ورزشگاه نفت وگاز اروندان خرمشهر
شاهین ماهشهر – آلومینیوم هرمزگان - ساعت 14:45 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل – شهید کریمی جویبار - ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی اردبیل
پتروکیان شوشتر – شهرداری ارومیه – ساعت 14:45 – ورزشگاه تختی شوشتر
کاسپین قزوین – (شاهین)شهرداری بوشهر - ساعت 14:15 – ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
یکشنبه 23 آبان 95
نفت نوین آبادان – شهرداری کاشان - ساعت 14:45 – ورزشگاه تختی آبادان
نفت و گاز گچساران – شهرداری اراک - ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدای نفت گچساران
فولاد نوین اهواز – نماینده یاسوج(زاگرس) - ساعت 14:45 – ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان
*هفته یازدهم: چهارشنبه 26 آبان 95
بعثت کرمانشاه – نفت و گاز گچساران ساعت 14:15 – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
پنجشنبه 27 آبان 95
آینده سازان برق جدید – شهر باران تهران - ساعت 14 – ورزشگاه  حاجی پور سعادت شهر
شهباز نوژان البرز – کارون (اروندخرمشهر) خوزستان - ساعت 14 – ورزشگاه انقلاب کرج
نفت امیدیه – کیمیا فرآیند تهران - ساعت 14:30 – ورزشگاه نفت 1 امیدیه
جمعه 28 آبان 95
شاهین توسعه (بانی گستر) کیش – نیروی زمینی تهران- ساعت 14 – ورزشگاه المپیک کیش
شهرداری ماهشهر – شهرداری بندر عباس - ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
کارا شیراز – شاهین ماهشهر - ساعت 14 – ورزشگاه بعثت شیراز 
شهرداری همدان – هف سمنان - ساعت 14– ورزشگاه قدس همدان
شهرداری ارومیه – شهرداری (آبی پوشان) اردبیل - ساعت 14– ورزشگاه خانه جوان ارومیه
آلومینیوم هرمزگان – کاسپین قزوین - ساعت 14– ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
شهرداری اراک – فولاد نوین اهواز - ساعت 14:15 – ورزشگاه 5 مرداد اراک
نماینده یاسوج(زاگرس) – قشقایی شیراز - ساعت 14 – ورزشگاه تختی یاسوج
دوشنبه 1 آذر 95
شهرداری کاشان – استقلال آبی ب تهران - ساعت 14 – ورزشگاه امیرکبیر کاشان
بادران نوین تهران – نفت نوین آبادان - ساعت 14 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود.
سردار بوکان – پاس همدان – ساعت 14 – ورزشگاه وحدت بوکان
شهید کریمی جویبار – نماینده گیلان(داماش گیلان) - ساعت 14 – ورزشگاه شهدا واسوکلا جویبار 
(شاهین)شهرداری بوشهر- شهرداری تبریز – ساعت 15 – ورزشگاه بهشتی 1 بوشهر
شهرداری فومن – پتروکیان شوشتر- ورزشگاه آزادی فومن – به دلیل حضور تیم شهرداری فومن در رقابتهای جام حذفی این دیدار معوقه و در تاریخ 18 آذر 95 برگزار می شود.
*هفته دوازدهم: چهارشنبه 3 آذر95
قشقایی شیراز – شهرداری اراک - ساعت 14 – ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرباران تهران – نفت امیدیه - ساعت 14 – ورزشگاه الیاف تهران
گیتی پسند(سپهر نقش جهان) – شهباز نوژان البرز - ساعت 14 – ورزشگاه تختی اصفهان
نفت و گاز گچساران – آینده سازان برق جدید فارس ساعت 14 – ورزشگاه شهدای نفت گچساران
کارون( اروند خرمشهر) خوزستان- نماینده یاسوج ( زاگرس) ساعت 14:15 – ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
فولاد نوین اهواز- بعثت کرمانشاه - ساعت 14:15 – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
شنبه 6 آذر 95
آلومینیوم هرمزگان- ( شاهین) شهرداری بوشهر -ساعت 14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شاهین توسعه ( بانی گستر)کیش- هف سمنان -ساعت 14 – ورزشگاه المپیک کیش
کارای شیراز- کاسپین قزوین -ساعت 14 – ورزشگاه بعثت شیراز
شهرداری تبریز- نیروی زمینی تهران -ساعت 14 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری همدان – پاس همدان -ساعت 14 – ورزشگاه قدس همدان
شهرداری کاشان- پترو کیان شوشتر -ساعت 14 – ورزشگاه امیرکبیر کاشان
بادران نوین تهران- استقلال آبی ب تهران - ساعت 14 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود.
شهرداری فومن- شهرداری( آبی پوشان) اردبیل -ساعت 14 – ورزشگاه آزادی فومن
نماینده گیلان( داماش گیلانیان)- شهرداری بندرعباس -ساعت 14 – ورزشگاه عضدی رشت
سردار بوکان- شاهین ماهشهر -ساعت 14 – ورزشگاه وحدت بوکان
شهرداری ارومیه – شهید کریمی جویبار -ساعت 14 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
شهرداری ماهشهر- نفت نوین آبادان -ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدای ماهشهر
*هفته سیزدهم: پنجشنبه 11 آذر 95
آینده سازان برق جدید- فولاد نوین اهواز -ساعت 14 – ورزشگاه حاجی پور سعادت شهر
کیمیا فرایند تهران- شهرباران تهران -ساعت 14 – ورزشگاه اتکا تهران
شهرداری اراک- کارون ( اروند خرمشهر) خوزستان -ساعت 14 – ورزشگاه پنج مرداد اراک
نماینده یاسوج( زاگرس)- گیتی پسند( سپهر نقش جهان) -ساعت 14 – ورزشگاه تختی یاسوج
بعثت کرمانشاه- قشقایی شیراز -ساعت 14 – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
نفت امیدیه – نفت و گاز گچساران -ساعت 14 – ورزشگاه نفت یک امیدیه
شنبه 13 آذر 95
آلومینیوم هرمزگان- کارای شیراز -ساعت 14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
هف سمنان- شهرداری تبریز -ساعت 14 – ورزشگاه ولایت سمنان
شهید کریمی جویبار – شهرداری بندرعباس -ساعت 14 – ورزشگاه واسوکلا
استقلال آبی ب تهران- شهرداری ماهشهر -ساعت 14 – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
کاسپین قزوین- سردار بوکان -ساعت 14 – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری ( آبی پوشان ) اردبیل- شهرداری کاشان -ساعت 14 – ورزشگاه تختی اردبیل
شهرداری ارومیه – شهرداری فومن -ساعت 14 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
پاس همدان- شاهین توسعه( بانی گستر) کیش -ساعت 14 – ورزشگاه قدس همدان
نفت نوین آبادان- نماینده گیلان ( داماش گیلانیان) -ساعت 14 – ورزشگاه تختی آبادان
شاهین ماهشهر- شهرداری همدان -ساعت 14 – ورزشگاه شهدای ماهشهر
پتروکیان شوشتر- بادران نوین تهران -ساعت 14 – ورزشگاه تختی شوشتر
(شاهین) شهرداری بوشهر- نیروی زمینی تهران -ساعت 15 – ورزشگاه بهشتی بوشهر
*دیدار معوقه از هفته یازدهم 
پنجشنبه 18 آذر 95
شهرداری فومن- پتروکیان شوشتر-ساعت 14 – ورزشگاه آزادی فومن
*دیدار معوقه از هفته هشتم 
پنجشنبه 18 آذر 95
شهرداری ماهشهر- بادران نوین تهران -ساعت 14 – ورزشگاه شهدای ماهشهر