تعداد بازدید خبر: 1019
1395/03/19-14:39
نایب رئیس اول و دبیرکل فدراسیون به همراه رئیس اکادمی ملی فوتبال از ساختمان اداری کمیته جوانان و کمیته فنی و توسعه بازدید کردند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، علی کفاشیان- نایب رئیس اول فدراسیون، دکتر علیرضا اسدی-دبیر کل فدراسیون، دکتر محمد حسین علیزاده-رئیس آکادمی ملی فوتبال از ساختمان اداری کمیته های جوانان و فنی و توسعه در آکادمی ملی فوتبال  بازدید کرده و دقایقی را به گفتگو پرداختند.