تعداد بازدید خبر: 826
1395/04/10-11:12
چهاردهمین و پانزدهیمن مجله علمی و آموزشی از سوی آکادمی ملی فوتبال منتشر شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،  نشریه علمی خبری آموزشی آکادمی ملی فوتبال که حاوی مطالب فستیوال های فوتبال پایه،نشست مسئولان  برگزاری و مدیران فنی مدارس فوتبال، معرفی بازیکنان منتخب فستیوال پسران، مرکز سنجش آکادمی ملی فوتبال، برگزاری دوره توجیهی مربیان مدارس فوتبال پایه، برگزاری دوره های آموزشی گوناگون و اخبار مختلف آکادمی ملی فوتبال است.
گفتنی است، فایل این شماره از نشریه به صورت PDF قابلیت دانلود را دارد.

E-Journal 14.pdf