تعداد بازدید خبر: 216
1397/09/17-09:00
کلینک تخصصی پزشکی ورزشی فوتبال هیات فوتبال استان گلستان با حضور رئیس کمیته پزشکی فدراسیون و مسئولین هیات فوتبال استان گلستان افتتاح شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرکز ارزیابی های پزشکی هیات فوتبال استان گلستان روز (پنجشنبه 15 آذرماه) با حضور دکتر توحید سیف برقی و مسئولین هیات فوتبال گلستان در گرگان افتتاح شد.
همچنین همایش تازه های پزشکی فوتبال ویژه مربیان در گرگان برگزار شد که در این همایش در خصوص راه اندازی کلینیک آسیب های ورزشی توضیحاتی برای حاضرین در این همایش ارائه شد.