تعداد بازدید خبر: 4687
1395/01/14-13:23
کمیته مسابقات سازمان لیگ شرایط سنی در رده های تیم های فوتبال پایه کشور آقایان را در فصل 96-95 اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، شرایط سنی در رده های تیم های پایه فوتبال کشور به شرح زیر است:
نونهالان زیر چهارده سال 11/10/1381 و به بعد
نوجوانان زیر شانزده سال 11/10/1380 و به بعد
جوانان زیر نوزده سال 11/10/1377 و به بعد
امید زیر بیست و یک سال 11/10/1375 و به بعد