تعداد بازدید خبر: 860
1395/05/05-13:18
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه کامل رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور فصل 96-95 را از هفته اول تا هفته هفدهم را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، 
*هفته اول  : یکشنبه 17 مرداد 95
 فولاد یزد- خیبرخرم‌آباد – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
راه‌آهن تهران- گل‌گهر سیرجان -ساعت 17:45 – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم- مس رفسنجان- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
اکسین البرز - نساجی مازندران- ساعت 18:00 – ورزشگاه انقلاب کرج
 مس کرمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت 18:00- ورزشگاه امام علی کرمان
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی- ساعت18:00-ورزشگاه امام خمینی اراک
 سپیدرود رشت - بادران تهران - ساعت 18:00- ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز – ساعت 18:00- ورزشگاه هفتم تیربابل
نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر- ساعت19:00- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

*هفته دوم : شنبه 23 مرداد 95
  مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
  نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:45 – ورزشگاه تختی خرم آباد
  فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت – ساعت 17:45- ورزشگاه حافظیه شیراز
  ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی انزلی
  ایرانجوان بوشهر - مس کرمان- ساعت 18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  گل‌گهر سیرجان - اکسین البرز- ساعت 18:00- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  بادران تهران- فولاد یزد- ساعت 18:00 - ورزشگاه اکباتان تهران
  استقلال اهواز- آلومینیوم اراک – ساعت 18:30- ورزشگاه تختی اهواز
*هفته سوم: جمعه 29 مرداد 95
فولادیزد- ملوان بندرانزلی – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید نصیری    یزد
مس کرمان- گل‌گهر سیرجان – ساعت 17:30- ورزشگاه امام علی کرمان
خونه به خونه مازندران- بادران تهران – ساعت 17:30- ورزشگاه هفتم تیربابل
 سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد – ساعت 17:30- ورزشگاه شهید عضدی رشت
اکسین البرز- استقلال اهواز- ساعت17:30- ورزشگاه انقلاب کرج 
راه‌آهن تهران- مس رفسنجان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهرتهران
 آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت17:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
 ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران -  ساعت18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت 18:30- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

*هفته چهارم :جمعه 5 شهریور 95
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک    17:00    چهارم شهداء رفسنجان    کرمان
نساجی مازندران- مس کرمان – ساعت     17:15- ورزشگاه شهید وطنیقائمشهر
بادران تهران- ایرانجوان بوشهر- ساعت 17:30- ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت17:30- ورزشگاه  تختی جم بوشهر
 ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت- ساعت 17:30- ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران – ساعت 17:30    - ورزشگاه حافظیه    شیراز
گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز-ساعت 17:30- ورزشگاه تختی  خرم آباد
استقلال اهواز- فولادیزد- ساعت 18:00    - ورزشگاه تختی اهواز
*هفته پنجم: جمعه 12 شهریور95
فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت 17:00     - ورزشگاه شهید نصیری یزد
 نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان- ساعت17:00    -ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
 سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید عضدی رشت
 اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز- ساعت 17:15- ورزشگاه انقلاب کرج
 راه‌آهن تهران- بادران تهران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد –ساعت 17:15- ورزشگاه امام خمینی اراک
 مس کرمان - استقلال اهواز- ساعت 17:15-  ورزشگاه  امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت  17:45- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان- ساعت18:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

*هفته ششم: پنج شنبه 18شهریور 95
مس رفسنجان- فولاد یزد- ساعت 16:45 -  ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
 فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران- ساعت  17:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
 خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک - ساعت  17:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران- ساعت 17:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
 بادران تهران- مس کرمان- ساعت 17:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
ملوان بندرانزلی- اکسین البرز- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی انزلی
گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  17:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
استقلال اهواز - نفت مسجدسلیمان- ساعت  17:45-  ورزشگاه تختی اهواز

*هفته هفتم: شنبه 27 شهریور 95
 فولادیزد- خونه به خونه مازندران- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
 نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
راه‌آهن تهران- استقلال اهواز- ساعت  16:45-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
مس کرمان- مس رفسنجان- ساعت  17:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک- ساعت  17:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی- ساعت  17:00    -  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان    
 اکسین البرز- بادران تهران- ساعت  17:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
 ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز- ساعت  17:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر 
نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:30    -  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

*هفته هشتم: جمعه 2 مهر 95
 مس رفسنجان - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان    
خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان- ساعت  15:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز
آلومینیوم اراک - فولاد یزد- ساعت  15:30-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران- ساعت  15:30-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
بادران تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  15:30-  ورزشگاه اکباتان تهران
 ملوان بندرانزلی - مس کرمان- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز- ساعت  16:00-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز - سپیدرود رشت- ساعت  16:15-  ورزشگاه تختی اهواز

*هفته نهم: جمعه 16 مهر 95
 نساجی مازندران - استقلال اهواز- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
سپیدرود رشت - مس رفسنجان- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس کرمان - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:15-  ورزشگاه امام علی کرمان
راه‌آهن تهران - آلومینوم اراک- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
اکسین البرز- فولاد یزد- ساعت  15:15-  ورزشگاه انقلابکرج
 فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی- ساعت  15:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - بادران تهران- ساعت  15:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهر    سیرجان
 ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه مازندران- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم‌آباد- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان

*هفته دهم: یکشنبه 25 مهر 95
مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان- ساعت 15:00-  ورزشگاه شهداءرفسنجان    
فولادیزد- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید نصیری    یزد
خونه به خونه مازندران - نفت مسجدسلیمان- ساعت 15:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل    
خیبر خرم‌آباد- مس کرمان- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد    
آلومینیوم اراک - اکسین البرز- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام خمینیاراک
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختیانزلی
بادران تهران - فجر سپاسی شیراز - ساعت  15:15 -  ورزشگاه اکباتان
پارس جنوبی جم بوشهر - راه‌آهن تهران- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
 استقلال اهواز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:45-  ورزشگاه تختی اهواز

*هفته یازدهم: یکشنبه 2 آبان 95
 نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان - فولادیزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
 راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
ملوان بندرانزلی - بادران تهران- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز - خیبر خرم‌آباد- ساعت  15:00    -  ورزشگاه حافظیه شیراز
 گل‌گهر سیرجان - استقلال اهواز- ساعت  15:00    -  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
 اکسین البرز - مس رفسنجان- ساعت  15:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان - آلومینوم اراک- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

*هفته دوازدهم: شنبه 8 آبان 95
 مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:30    -  ورزشگاه شهداء رفسنجان    
 فولاد یزد - راه‌آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید نصیری    یزد
خیبرخرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی خرم آباد
 سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
 آلومینیوم اراک -  مس کرمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران - اکسین البرز- ساعت 14:45-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
 بادران تهران - نساجی مازندران- ساعت  15:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
 پارس جنوبی جم بوشهر - فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختی شهرجم بوشهر
 استقلال اهواز - ملوان بندر انزلی- ساعت  15:15    -  ورزشگاه تختی    اهواز

*هفته سیزدهم: جمعه 21 آبان 95
 نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فجرسپاسی شیراز - مس  رفسنجان- ساعت  14:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:30-  ورزشگاهاختصاصی گل گهرسیرجان
مس کرمان - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه امام علی کرمان    
اکسین البرز - راه‌آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه انقلاب کرج    
ملوان بندر انزلی - خیبرخرم‌آباد- ساعت  14:30-  ورزشگاه تختی انزلی    
بادران تهران- استقلال اهواز- ساعت  14:30-  ورزشگاه اکباتان تهران    
ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان

*هفته چهاردهم: چهارشنبه 3 آذر95
 فولادیزد - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
 آلومینیوم اراک - نساجی مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران - مس کرمان- ساعت  14:15-  ورزشگاه هفتم تیربابل
سپیدرود رشت - اکسین البرز- ساعت  14:15-  ورزشگاهشهید عضدی رشت
مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان    
خیبرخرم‌آباد - بادران تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاهتختی خرم آباد
راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم بوشهر - گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
 استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:00-  ورزشگاه  تختی اهواز

*هفته پانزدهم: سه شنبه 9 آذر 95
نساجی مازندران- فولاد یزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
خیبرخرم‌آباد - استقلال اهواز- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
بادران تهران- مس رفسنجان- ساعت  14:15-  ورزشگاه اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت  14:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان    
مس کرمان - راه‌آهن تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز - ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان    

*هفته شانزدهم: دوشنبه 15 آذر95
اکسین البرز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:00    -  ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران - نساجی مازندران - ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
فولادیزد - فجرسپاسی شیراز- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
آلومینوم اراک - بادران تهران- ساعت 14:00-  ورزشگاه امام خمینی اراک
مس رفسنجان - خیبر خرم‌آباد    - ساعت  14:00-  ورزشگاه شهداء رفسنجان 
پارس جنوبی جم بوشهر - استقلال اهواز- ساعت      14:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
نفت مسجدسلیمان - مس کرمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان    

*هفته هفدهم: دوشنبه 22 آذر95
بادران تهران - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
خیبر خرم‌آباد - خونه به خونه مازندرا    - ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت  14:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - فولادیزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
نساجی مازندران - سپیدرود رشت- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی انزلی
مس کرمان - اکسین البرز- ساعت  14:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
استقلال اهواز - مس رفسنجان-ساعت 14:15-  ورزشگاه تختی اهواز 
ایرانجوان بوشهر - راه‌آهن تهران – ساعت 14:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر