تعداد بازدید خبر: 1423
1395/03/20-14:19
زمانبندی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان و در 4 گروه اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه 1 مرحله اول لیگ دسته اول فوتسال کشور – رده سنی نوجوانان
تیم های حاضر: فراز شاهین اصفهان، فدک الزهرا مشهد، غدیر اقلید، شهروند ساری و بام گستر دلیجان
میزبان: ساری / زمانبندی مسابقات: 
شنبه 30 مرداد 95
فدک الزهرا مشهد – بام گستر دلیجان / ساعت 15:00
شهروند ساری – غدیر اقلید / ساعت 17:00
یکشنبه 31 مرداد 95
فدک الزهرا مشهد – غدیر اقلید / ساعت 15:00
فراز شاهین اصفهان – بام گستر دلیجان / ساعت 17:00
دوشنبه 1 شهریور 95
بام گستر دلیجان – غدیر اقلید / ساعت 15:00
شهروند ساری – فراز شاهین اصفهان / ساعت 17:00
سه شنبه 2 شهریور 95
فراز شاهین اصفهان – غدیر اقلید / ساعت 15:00
شهروند ساری – فدک الزهرا مشهد / ساعت 17:00
چهارشنبه 3 شهریور 95
فراز شاهین اصفهان – فدک الزهرا مشهد / ساعت 15:00
شهروند ساری – بام گستر دلیجان / ساعت 17:00

گروه 2 مرحله اول لیگ دسته اول فوتسال کشور – رده سنی نوجوانان
تیم های حاضر: مس سونگون ورزقان، اتحاد برنا ورامین، گیتی پسند مشهد، انصارالمهدی فسا و شهرداری رشت
میزبان: تبریز / زمانبندی مسابقات:
شنبه 30 مرداد 95
اتحاد برنا ورامین – شهرداری رشت / ساعت 15:00
گیتی پسند مشهد – انصارالمهدی فسا / ساعت 17:00
یکشنبه 31 مرداد 95
اتحاد برنا ورامین – گیتی پسند مشهد / ساعت 15:00
مس سونگون ورزقان – انصارالمهدی فسا / ساعت 17:00
دوشنبه 1 شهریور 95
شهرداری رشت – گیتی پسند مشهد / ساعت 15:00
مس سونگون ورزقان – اتحاد برنا ورامین / ساعت 17:00
سه شنبه 2 شهریور 95
انصارالمهدی فسا – اتحاد برنا ورامین / ساعت 15:00
مس سونگون ورزقان – شهرداری رشت / ساعت 17:00
چهارشنبه 3 شهریور 95
انصارالمهدی فسا – شهرداری رشت / ساعت 15:00
مس سونگون ورزقان – گیتی پسند مشهد / ساعت 17:00

گروه 3 مرحله اول لیگ دسته اول فوتسال کشور - رده سنی نوجوانان
تیم های حاضر: شرهانی دهلران، پرشین پارس رضوی مشهد، الوند قم، کلاسیک خرم آباد و آتیه سازان شازند
میزبان: شازند، مرکزی / زمانبندی مسابقات:
شنبه 30 مرداد 95
الوند قم – کلاسیک خرم آباد / ساعت 15:00
آتیه سازان شازند – پرشین پارس رضوی مشهد / ساعت 17:00
یکشنبه 31 مرداد 95
پرشین پارس رضوی مشهد – الوند قم / ساعت 15:00
آتیه سازان شازند – شرهانی دهلران / ساعت 17:00
دوشنبه 1 شهریور 95
شرهانی دهلران – کلاسیک خرم آباد / ساعت 15:00
آتیه سازان شازند – الوند قم / ساعت 17:00
سه شنبه 2 شهریور 95
شرهانی دهلران – الوند قم / ساعت 15:00
کلاسیک خرم آباد – پرشین پارس رضوی مشهد / ساعت 17:00
چهارشنبه 3 شهریور 95
شرهانی دهلران – پرشین پارس رضوی مشهد / ساعت 15:00
آتیه سازان شازند – کلاسیک خرم آباد / ساعت 17:00

گروه 4 مرحله اول لیگ دسته اول فوتسال کشور - رده سنی نوجوانان 
تیم های حاضر: مقاومت البرز، ثامن الحجج سبزوار، کمیل کریمان کرمان، شهرداری ساوه و شهسوار بندرعباس
میزبان: کرمان / زمانبندی مسابقات:
شنبه 30 مرداد 95
ثامن الحجج سبزوار – شهرداری ساوه / ساعت 15:00
کمیل کریمان کرمان – شهسوار بندرعباس / ساعت 17:00
یکشنبه 31 مرداد 95
مقاومت البرز – شهسوار بندرعباس / ساعت 15:00
کمیل کریمان کرمان – ثامن الحجج سبزوار / ساعت 17:00
دوشنبه 1 شهریور 95
مقاومت البرز – شهرداری ساوه / ساعت 15:00
شهسوار بندرعباس – ثامن الحجج سبزوار / ساعت 17:00
سه شنبه 2 شهریور 95
مقاومت البرز – ثامن الحجج سبزوار / ساعت 15:00
کمیل کریمان کرمان – شهرداری ساوه / ساعت 17:00
چهارشنبه 3 شهریور 95
شهرداری ساوه – شهسوار بندرعباس / ساعت 15:00
کمیل کریمان کرمان – مقاومت البرز / ساعت 17:00