تعداد بازدید خبر: 1031
1394/12/04-13:45
کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور را از هفته 28 تا 32 را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته بیست و هشتم - دوشنبه 10 اسفند 94
گل گهر سیرجان -  پیکان تهران- ساعت14:45- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان- پاس همدان ساعت 14:45- ورزشگاه شهدا رفسنجان
پارسه تهران - شهرداری اردبیل - ساعت 14:45 - ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان - ساعت14:45- ورزشگاه تختی خرم آباد
گیتی پسند اصفهان - ایرانجوان بوشهر- ساعت14:45- ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران - شهر باران - ساعت 14:45- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
آلومینیوم اراک - فولاد یزد - ساعت14:45 - ورزشگاه امام خمینی اراک
ماشین سازی تبریز-  مس کرمان - ساعت 14:45 - ورزشگاه تختی تبریز  
آلومینیوم هرمزگان-  خونه به خونه بابل – ساعت 15- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس 
نفت مسجد سلیمان -  فجر سپاسی شیراز - ساعت 15:15 - ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
*هفته بیست و نهم - دوشنبه 17 اسفند 94 
مس کرمان - مس رفسنجان - ساعت  15—ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان - گل گهر سیرجان -  ساعت15- ورزشگاه قدس همدان
خونه به خونه بابل - خیبر خرم آباد - ساعت 15—ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
شهر باران-  پارسه تهران-  ساعت 15- ورزشگاه شهید عضدی رشت
پیکان تهران - آلومینیوم هرمزگان- ساعت15- ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل- ماشین سازی تبریز - ساعت15 -ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز -  نساجی مازندران - ساعت 15- ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک- ساعت15-ورزشگاه آرارات اصفهان 
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان- ساعت15:30 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان -  فولاد یزد - ساعت15:30-ورزشگاه تختی آبادان
*هفته سی ام - دوشنبه24 اسفند 94
فولاد یزد - خونه به خونه بابل - ساعت15- ورزشگاه شهید نصیری یزد
پارسه تهران -  فجر سپاسی شیراز- ساعت 15- ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-  پیکان تهران- ساعت15 - ورزشگاه تختی خرم آباد
ماشین سازی تبریز-  شهر باران- ساعت15- ورزشگاه تختی تبریز  
مس رفسنجان-  شهرداری اردبیل - ساعت 15- ورزشگاه شهدا رفسنجان 
گل گهر سیرجان - مس کرمان - ساعت  15- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان 
نساجی مازندران - ایرانجوان بوشهر - ساعت 15- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
آلومینیوم اراک - صنعت نفت آبادان- ساعت15- ورزشگاه امام خمینی اراک 
آلومینیوم هرمزگان-  پاس همدان- ساعت15:15 - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت مسجد سلیمان - گیتی پسند اصفهان - ساعت15:30- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
*هفته سی و یکم - دوشنبه 9 فروردین 95 
شهر باران - مس رفسنجان  - ساعت  16:15- ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل -  آلومینیوم اراک- ساعت 16:15- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
پیکان تهران -  فولاد یزد- ساعت 16:15- ورزشگاه  شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل - گل گهر سیرجان- ساعت   16:15- ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان - خیبرخرم آباد - ساعت 16:15- ورزشگاه قدس همدان
فجر سپاسی شیراز - ماشین سازی تبریز- ساعت 16:15- ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان- صنعت نفت آبادان- ساعت 16:15- ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان - آلومینیوم هرمزگان- ساعت16:30- ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر-  پارسه تهران-ساعت 16:45- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان -  نساجی مازندران- ساعت 16:45- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
*هفته سی و دوم- دوشنبه 16 فروردین 95
گل گهر سیرجان - شهر باران - ساعت16:30- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان- فجر سپاسی شیراز - ساعت  16:30- ورزشگاه شهدا رفسنجان
فولاد یزد -  پاس همدان- ساعت16:30- ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران - گیتی پسند اصفهان – ساعت 16:30- ورزشگاه شهید وطنی  قائم شهر
آلومینیوم اراک- پیکان تهران- ساعت16:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
خیبر خرم آباد - مس کرمان - ساعت 16:30 - ورزشگاه تختی خرم آباد 
ماشین سازی تبریز- ایرانجوان بوشهر ساعت16:30- ورزشگاه تختی تبریز  
پارسه تهران -  نفت مسجد سلیمان - ساعت16:30--ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان- شهرداری اردبیل ساعت 16:45- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل - ساعت17- ورزشگاه تختی آبادان