تعداد بازدید خبر: 446
1396/11/07-12:30
کمیته مسابقات سازمان لیگ از زمان برگزاری مسابقات هفته های  دهم تاچهاردهم لیگ دسته اول امیدخبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فوتبال ، 
هفته دهم/ یکشنبه۱۵ بهمن ۹۶ ‏
فجرسپاسی شیراز-  نوین فولاد یزد ‏- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه دستغیب شیراز
پارس جنوبی جم- گل گهر سیرجان‏- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه  شهدا جم
ایران جوان بوشهر-  برق شیراز ‏‎ - ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه بهشتی بوشهر ‏
پرسپولیس قائمشهر- عقاب تهران‏ - ساعت ۱۴– ورزشگاه سیمرغ ‏قائمشهر
نشاط ساری- نساجی مازندران ‏‏ - ساعت ۱۴– ورزشگاه آبندانسر ساری
مقاومت بابل - شهرداری نوشهر‏ - ساعت ۱۴– ورزشگاه   هتک پشت بابل ‏
شهرداری ارومیه-  شهرداری تبریز‏ - ساعت ۱۴– ورزشگاه خانه جوان ارومیه ‏
کاسپین قزوین- آذرمغان اردبیل‏ - ساعت ۱۴– ورزشگاه  سردار آزادگان قزوین ‏
شهرداری اردبیل- گسترش فولاد تبریز ‏‏ - ساعت ۱۴– ورزشگاه   علی دایی اردبیل ‏
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر‏ - ساعت ۱۴ – ورزشگاه   امام خمینی اراک
سپاهان درود- پرسپولیس شیراز‏ - ساعت ۱۴– ورزشگاه   تختی درود
بعثت کرمانشاه- سپاهان اصفهان ‏‏ - ساعت  ۱۴– ورزشگاه   انقلاب ‏ کرمانشاه
هفته دوازدهم/جمعه ۲۰ بهمن ۹۶
خیبر خرم آباد-سپاهان درود- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  تختی خرم آباد
پرسپولس شیراز-  بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  دستغیب شیراز
سپاهان اصفهان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴– ورزشگاه صفائیه صفائیه
هفته سیزدهم ‏/ پنجشنبه۲۶ بهمن ۹۶ ‏
شاهین شهرداری بوشهر- سپاهان ‏اصفهان‎‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه بهشتی بوشهر
بعثت کرمانشاه- خیبر خرم آباد ‏‎‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه انقلاب ‏کرمانشاه
آلومینیوم اراک- پرسپولیس شیراز  ‏‎‏- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه امام خمینی اراک
هفته چهاردهم/ چهارشنبه ۲اسفند ۹۶‏
سپاهان درود- بعثت کرمانشاه‎‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی درود
پرسپولیس شیراز - شاهین شهرداری ‏بوشهر‎‏- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه شیراز
خیبر خرم آباد- آلومینیوم اراک ‏‎‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد