تعداد بازدید خبر: 953
1395/09/09-15:20
کمیته مسابقات سازمان برنامه دیدارهای هفته پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر جوانان را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
هفته 15: شنبه 13 آذر
ذوب آهن اصفهان – گهر زاگرس درود – ساعت 13:45 – ملت اصفهان
پنجشنبه 18 آذر
نفت آبادان – نفت اهواز – ساعت 14 – پیروزی آبادان
گل گهر سیرجان – سپاهان اصفهان – ساعت 13:45 – اختصاصی سیرجان
جمعه 19 آذر
البدر بندرکنگ – برق جدید شیراز – ساعت 14 – اختصاصی بندرکنگ
شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان – ساعت 14 – بهشتی بوشهر
شنبه 20 آذر
تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان – ساعت 12 – اختصاصی تبریز
هفته 16: سه شنبه 23 آذر
نفت اهواز – ذوب آهن اصفهان – ساعت 14- اختصاصی اهواز
چهارشنبه 24 آذر
گهر زاگرس درود – گل گهر سیرجان – ساعت 13:45 – تختی درود
پنجشنبه 25 آذر
سپاهان اصفهان – البدر بندرکنگ – ساعت 13:45- صفائیه اصفهان
مس کرمان – نفت آبادان – ساعت 13:45 – سلیمی کیا کرمان
جمعه 26 آذر
فولاد خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14 – اختصاصی اهواز
برق جدید شیراز – تراکتورسازی تبریز – ساعت 13 – دستغیب شیراز
معوقه سیزدهم – دوشنبه 29 آذر
البدربندر کنگ – تراکتورسازی تبریز – ساعت 13:45 – اختصاصی بندر کنگ