تعداد بازدید خبر: 868
1395/02/26-10:40
برنامه کامل هفته شانزدهم تا هفته هجدهم مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته شانزدهم : دوشنبه 3 خرداد 95
استقلال نوین بجنورد – چوکای تالش – ساعت 16:45- ورزشگاه 19 مهر بجنورد
عمران شهرداری ساری – آرش ری– ساعت 16:45- ورزشگاه شهید متقی ساری
شهرداری فومن -  شهدای بابلسر– ساعت 16:45 – ورزشگاه آزادی فومن
شهید کریمی جویبار – شهدای ساری– ساعت 16:45- ورزشگاه شهید کریمی جویبار
کاوه شهرداری ورامین -  شهرداری اراک – ساعت 17 – ورزشگاه تختی ورامین
ایرانداد تهران – استقلال جنوب تهران – ساعت 17 – ورزشگاه هویزه تهران
شهرداری همدان – امید حسن آباد – ساعت 17 – ورزشگاه ملت همدان
افرا درب تبریز – صفاهان اصفهان – ساعت 17 – ورزشگاه مرزداران تبریز
سه شنبه4 خرداد 95 
شهرداری فیروز آباد – خیلج فارس خونسرخ – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی فیروزآباد
قشقایی شیراز – ملی حفاری اهواز – ساعت 17:15 – ورزشگاه بعثت شیراز
فرید کرج -  برق شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه شریعتی کرج
پرسپولیس برازجان – پریز درود– ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی براجان
شاهین ماهشهر- نفتون مسجد سلیمان – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
*هفته هفدهم  : یکشنبه 9 خرداد 95
شهدای بابلسر- شهرداری رودسر – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید علیزاده
عمران شهرداری ساری- شهرداری فومن - ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید متقی ساری
چوکای تالش- شهید کریمی جویبار- ساعت 16:45 – ورزشگاه پوریای ولی تالش
آرش ری  - شهدای ساری - ساعت 16:45 – ورزشگاه هویزه تهران
امید حسن آباد – افرا درب تبریز – ساعت 17 – ورزشگاه اختصاصی حسن آباد
فجر میثاق کرج – ایرانداد تهران – ساعت 17 – ورزشگاه شریعتی کرج
شهرداری اراک – استقلال جنوب تهران – ساعت 17 – ورزشگاه 5 مرداد اراک
کاوه شهرداری ورامین – شهرداری همدان – ساعت 17 – ورزشگاه تختی ورامین 
دوشنبه 10 خرداد95
پریز درود – نفتون مسجد سلیمان – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی درود
پرسپولیس برازجان – قشقایی شیراز -  ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی برازجان
خلیج فارس خونسرخ – فرید کرج – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی بندر عباس
ملی حفاری اهواز – شهرداری فیروزآباد – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
برق شیراز – شاهین ماهشهر – ساعت 17:15- بعثت شیراز
*هفته هجدهم : یکشنبه 16 خرداد 95
شهرداری رودسر – عمران شهرداری ساری – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید قاسمی رودسر
شهرداری فومن – آرش ری – ساعت 16:45 – ورزشگاه آزادی فومن 
استقلال نوین بجنورد – شهدای بابلسر – ساعت 16:45 – ورزشگاه 19 مهر بجنورد
شهدای ساری – چوکای تالش – ساعت16:45 – ورزشگاه شهید متقی ساری  
استقلال جنوب تهران – فجر میثاق کرج - – ساعت 17 – ورزشگاه اتکا تهران
افرا درب تبریز – کاوه شهرداری ورامین – ساعت 17 – ورزشگاه مرزداران تبریز
ایرانداد تهران – صفاهان اصفهان – ساعت 17 – ورزشگاه هویزه تهران
شهرداری همدان – شهرداری اراک – ساعت 17 – ورزشگاه ملت همدان
قشقایی شیراز – پریز درود – ساعت 17:15 – ورزشگاه بعثت کرمانشاه
نفتون مسجد سلیمان – برق شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
شاهین ماهشهر – خلیج فارس خونسرخ – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
فرید کرج- ملی حفاری اهواز – ساعت 17:15 – ورزشگاه شریعتی کرج
شهرداری فیروزآباد – پرسپولیس برازجان – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی فیروزآباد