تعداد بازدید خبر: 1009
1395/08/05-13:40
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته سوم تا چهارم رقابت های لیگ قهرمانی نوجوانان را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته سوم :پنجشنبه 13 آبان 95
شهرداری نوشهر- نساجی مازندران ساعت 14:30  / ورزشگاه هفت تیر چالوس
پدیده مشهد- پیروزی ساری ساعت 14:30  / ورزشگاه تختی مشهد
مقاومت تهران – متین بابل ساعت 14:30  / ورزشگاه 5 آذر تهران
پدیده ساری- دانش فریدون کنار ساعت 14:30  / ورزشگاه اختصاصی تیرکلا
جمعه 21 آبان 95
ملوان انزلی- سپاهان گیلان ساعت 14:30  / ورزشگاه کلویر انزلی
صبای قم- پورالبرز ساعت 14:30  / ورزشگاه حیدریان قم
تراکتورسازی تبریز-دخانیات گیلان ساعت 14:30  / ورزشگاه اختصاصی تبریز
نفت و گاز گچساران- برق جدید شیراز ساعت 14:30  / ورزشگاه اختصاصی گچساران
شاهین شهرداری بوشهر- نفت اهواز ساعت 14:45   / ورزشگاه بهشتی بوشهر
شهرداری بندرعباس- فجرشهید سپاسی ساعت 14:45  / ورزشگاه تختی بندرعباس
سپاهان اصفهان- مس کرمان ساعت 14:30  / ورزشگاه صفائیه اصفهان
مس رفسنجان- البدربندرکنگ ساعت 14:30  / ورزشگاه اختصاصی رفسنجان
فولاد خوزستان- نفت آبادان ساعت 14:45  / ورزشگاه اختصاصی اهواز
*هفته چهارم: پنجشنبه 20 آبان 95
پدیده مشهد- شهرداری نوشهر ساعت 14:30  / ورزشگاه تختی مشهد
متین بابل- نساجی مازندران ساعت 14:30  / ورزشگاه موذریج بابل
پیروزی ساری- پدیده ساری ساعت 14:30  / ورزشگاه صنایع چوب و کاغذ
دانش فریدونکنار- مقاومت تهران ساعت 14:30  / ورزشگاه آزادی فریدونکنار
سپاهان گیلان- تراکتورسازی تبریز ساعت 14:30  / ورزشگاه عضدی رشت
جمعه 28 آبان 95
پور البرز- گسترش فولاد تبریز ساعت 14:30  / ورزشگاه 22 بهمن ولد آباد کرج
دخانیات گیلان- صبای قم ساعت 14:30  / ورزشگاه عضدی رشت
برق جدید شیراز- امید گناوه ساعت 14:30  / ورزشگاه دستغیب شیراز
نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر ساعت 14:45  / ورزشگاه پیروز آبادان
نفت اهواز- نفت و گاز گچساران ساعت 14:45  / ورزشگاه اختصاصی اهواز
البدربندر کنگ – سپاهان اصفهان ساعت 14:45  / ورزشگاه اختصاصی بندر کنگ
مس کرمان- ذوب آهن اصفهان ساعت 14:30  / ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
فجرشهید سپاسی- مس رفسنجان ساعت 14:30 / ورزشگاه دستغیب شیراز