تعداد بازدید خبر: 1068
1395/06/18-12:58
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته سوم تا ششم لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ برتر جوانان اعلام شد. با توجه به اینکه مسابقات هفته سوم و چهارم تیم فولاد خوزستان به دلیل حضور بیش از سه بازیکن در تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا – هند لغو و برنامه بازی های معوقه متعاقبا اعلام می شود.
*هفته سوم: چهارشنبه 24 شهریور
شاهین شهرداری بوشهر – تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه بهشتی بوشهر
مس کرمان- نفت اهواز - ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
نفت آبادان- گهر زاگرس درود - ورزشگاه پیروز آبادان
گل گهر سیرجان- برق جدید شیراز - ورزشگاه اختصاصی گل گهر
ذوب اهن اصفهان – سپاهان اصفهان - ورزشگاه منتظری اصفهان
*هفته چهارم: چهارشنبه 31 شهریور
مس کرمان- شاهین شهرداری بوشهر - ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
نفت اهواز- نفت آبادان - ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
برق جدید شیراز- البدر بندرکنگ -ورزشگاه دستغیب شیراز
گهر زاگرس درود- ذوب آهن اصفهان -ورزشگاه تختی درود
سپاهان اصفهان- گل گهر سیرجان -ورزشگاه صفائیه اصفهان
*هفته پنجم : سه شنبه 6 مهرماه
شاهین شهرداری بوشهر- فولاد خوزستان-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت ابادان- مس کرمان -ورزشگاه پیروز آبادان
تراکتورسازی تبریز- برق جدید شیراز - ورزشگاه اختصاصی تبریز
ذوب آهن اصفهان- نفت اهواز - ورزشگاه منتظری اصفهان
البدربندرکنگ- سپاهان اصفهان - ورزشگاه اختصاصی بندرکنگ
گل گهر سیرجان- گهر زاگرس درود - ورزشگاه اختصاصی گل گهر
*هفته ششم: دوشنبه 12 مهر ماه
نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر - ورزشگاه پیروز آبادان
برق جدید شیراز- فولاد - ورزشگاه دستغیب شیراز
مس کرمان- ذوب آهن اصفهان - ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
سپاهان اصفهان- تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه صفائیه اصفهان
نفت اهواز- گل  گهر سیرجان - ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
گهر زاگرس درود – البدر بندرکنگ - ورزشگاه تختی درود