تعداد بازدید خبر: 816
1395/09/22-12:15

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر نوجوانان را اعلام کرد


به گزارش سایت رسمی فدراسیون
،هفته 10: پنجشنبه 2 دی 
نساجی مازندران- شهرداری نوشهر – ساعت 14 – وطنی قائمشهر
هفته 10: پنجشنبه 2 دی 
پیروزی ساری – پدیده مشهد- ساعت 14 – صنایع چوب و کاغذ ساری
هفته 10: پنجشنبه 2 دی 
متین بابل- مقاومت تهران – ساعت 14 – موذیرج بابل
هفته 10: پنجشنبه 2 دی 
دانش فریدونکنار- پدیده ساری – ساعت 14 – آزادی فریدونکنار