تعداد بازدید خبر: 527
1397/09/11-12:05
کمیته مسابقات سازمان از اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر بانوان در فصل ۹۸-۹۷ خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل از سایت سازمان لیگ ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته اول:
جمعه ۱۶ آذر ۹۷
خلیج فارس شیراز- راه یاب ملل مریوان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  ستغیب شیراز
شهرداری سیرجان- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
پارس جنوبی بوشهر-شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
سپیدار مازندران-ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
پالایش گاز ایلام- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام
فولاد مبارکه سپاهان- آذرخش تهران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  صفائیه مبارکه


هفته دوم
جمعه ۲۳ آذر ۹۷
راه یاب ملل مریوان- شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  زاگرس مریوان
ملوان بندر انزلی- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی بندر انزلی
شهرداری بم- پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم
آذرخش تهران-سپیدار مازندران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  اکباتان تهران
ذوب آهن اصفهان- پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عسگری فولاد شهر
همیاری آ. غربی- خلیج فارس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه


هفته سوم
جمعه ۳۰ آذر ۹۷
فولاد مبارکه سپاهان- راه یاب ملل مریوان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  صفائیه مبارکه 
آذرخش تهران- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  اکباتان تهران
شهرداری سیرجان- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
خلیج فارس شیراز- شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  دستغیب شیراز
سپیدار مازندران -پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
پالایش گاز ایلام- ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام


هفته چهارم
جمعه ۷ دی ۹۷
راه یاب ملل مریوان- آذرخش تهران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  زاگرس مریوان
ملوان بندر انزلی- سپیدار مازندران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی بندر انزلی
شهرداری بم- شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم
پارس جنوبی بوشهر - پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
ذوب آهن اصفهان- خلیج فارس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عسگری فولاد شهر
همیاری آ. غربی- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه


هفته پنجم
جمعه ۱۴ دی ۹۷
ملوان بندر انزلی- راه یاب ملل مریوان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی بندر انزلی
شهرداری سیرجان-ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
فولاد مبارکه سپاهان- شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  صفائیه مبارکه 
سپیدار مازندران - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
آذرخش تهران- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  اکباتان تهران
خلیج فارس شیراز - پارس جنوبی بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  دستغیب شیراز