تعداد بازدید خبر: 286
1397/05/13-13:26
کمیته مسابقات برنامه هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول در فصل 98-97 را اعلام کرد.‏


به گزارش سایت رسمی فدراسیون و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه مسابقات هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول در فصل ‏‏98-97 را اعلام کرد. در ضمن زمان نقل و انتقالات تابستانی 13 شهریور 97 به پایان می رسد.‏
برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏
هفته اول:‏
شنبه 20 مرداد 97‏
ماشین‌سازی تبریز- بادران تهران- ساعت18:15 – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
اکسین البرز - فجر سپاسی شیراز- ساعت19:30 – ورزشگاه انقلاب کرج
نفت تهران - سیاه‌جامگان مشهد-  ساعت 19:30 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام می گردد.‏
شاهین شهرداری بوشهر - گل‌گهر سیرجان-  ساعت 20:15 – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
کارون اروند خرمشهر - استقلال جنوب ‏تهران-  ساعت 20:30 – ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ‏‏21 مرداد 97‏
مس کرمان - شهرداری ماهشهر-  ساعت 18:50 – ورزشگاه  امام علی کرمان
برق جدید شیراز - مس رفسنجان -  ساعت 19:10 – ورزشگاه  پارس شیراز
آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز-  ساعت 19:30 – ورزشگاه  امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران - ملوان بندر انزلی-  ساعت 19:30 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد ‏


هفته دوم
شنبه    27 مرداد 97‏
شهرداری تبریز -نفت تهران-  ساعت 18  – ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ تبریز
گل گهر سیرجان -مس کرمان ‏-  ساعت 18:45 – ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ سیرجان
فجرسپاسی شیراز- آلومینیوم اراک -  ساعت 19 – ورزشگاه  پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- ماشین سازی تبریز-  ساعت 19:30 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‏
یکشنبه 28 مرداد 97‏
سیاه جامگان مشهد -خونه به خونه ‏مازندران-  ساعت 18:30 – ورزشگاه  ثامن مشهد
مس رفسنجان- کارون اروند خرمشهر-  ساعت 18:45 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
بادران تهران- شاهین شهرداری بوشهر-  ساعت 19:30 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد ‏.‏
ملوان بندر انزلی -برق جدید شیراز-  ساعت 19:30 – ورزشگاه  تختی انزلی
شهرداری ماهشهر- اکسین البرز-  ساعت 20:15 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‏
‏ هفته سوم
شنبه 3 شهریور 97‏
برق جدید شیراز- استقلال جنوب تهران-  ساعت 19 – ورزشگاه  پارس شیراز
خونه به خونه مازندران -فجرسپاسی ‏شیراز-  ساعت 19 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‏
نفت تهران- شهرداری ماهشهر-  ساعت 19 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‏
کارون اروند خرمشهر -سیاه جامگان ‏مشهد-  ساعت 20:15 – ورزشگاه  نفت و گاز ‏گاروندان خرمشهر
یکشنبه 4 شهریور 97‏
ماشین سازی تبریز- گل گهر سیرجان-  ساعت 18 – ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز
مس رفسنجان- ملوان بندر انزلی-  ساعت 18:45 – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
آلومینیوم اراک -مس کرمان-  ساعت 19:15– ورزشگاه  امام خمینی اراک
اکسین البرز- بادران تهران-  ساعت 19:15– ورزشگاه  انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری تبریز-  ساعت 20– ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر


هفته چهارم
جمعه ‏‏16 شهریور 97‏
شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز-  ساعت 17:45– ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ تبریز
سیاه جامگان مشهد- برق جدید شیراز-  ساعت 18:10– ورزشگاه  ثامن مشهد
گل گهر سیرجان- خونه به خونه ‏مازندران-  ساعت 18:30– ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ سیرجان
مس کرمان- اکسین البرز-  ساعت 18:30– ورزشگاه  امام علی کرمان
فجرسپاسی شیراز- شاهین شهرداری ‏بوشهر-  ساعت 18:45– ورزشگاه  پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- آلومینیوم اراک-  ساعت 20– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
ملوان بندر انزلی- کارون اروند خرمشهر-  ساعت 19– ورزشگاه  تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- نفت تهران-  ساعت 18:50– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگرد.‏
بادران تهران -مس رفسنجان-  ساعت 18:50– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‏
هفته پنجم
شنبه 31 شهریور 97‏
مس رفسنجان- شهرداری تبریز-  ساعت 15:45– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
برق جدید شیراز- شهرداری ماهشهر-  ساعت 16– ورزشگاه  پارس شیراز
نفت تهران- بادران تهران-  ساعت 16– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
ملوان بندر انزلی- سیاه جامگان مشهد-  ساعت 16:15– ورزشگاه  تختی انزلی
شاهین شهرداری بوشهر- مس کرمان-  ساعت 17:25– ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
یکشنبه اول مهر 97‏
خونه به خونه مازندران- استقلال جنوب ‏تهران-  ساعت 16– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد بابل
آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان-  ساعت 16– ورزشگاه  امام خمینی اراک
ماشین سازی تبریز- اکسین البرز-  ساعت 16:15– ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز
کارون اروند خرمشهر- فجرسپاسی شیراز-  ساعت 17:30– ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر


هفته ششم ‏
شنبه   7 مهر 97‏
سیاه جامگان مشهد- مس رفسنجان-  ساعت 15:15– ورزشگاه  ثامن مشهد
بادران تهران- کارون اروند خرمشهر-  ساعت 15:45– ورزشگاه  کارگران تهران
اکسین البرز- آلومینیوم اراک-  ساعت 16– ورزشگاه  انقلاب کرج
مس کرمان- ماشین سازی تبریز-  ساعت 17– ورزشگاه  امام علی کرمان
یکشنبه   8 مهر 97‏
گل گهر سیرجان- نفت تهران-  ساعت 15:30– ورزشگاه  امام علی سیرجان
استقلال جنوب تهران- ملوان بندر انزلی ‏-  ساعت 15:45– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
فجرسپاسی شیراز- برق جدید شیراز-  ساعت 16– ورزشگاه  پارس شیراز
شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران-  ساعت 16– ورزشگاه  اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- شاهین شهرداری ‏بوشهر-  ساعت 17:30– ورزشگاه  شهداء ‏ ماهشهر
هفته هفتم
چهارشنبه ‏‏18 مهر 97‏
خونه به خونه مازندران-بادران تهران-  ساعت 15-  ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
مس رفسنجان- استقلال جنوب تهران-  ساعت 15:15-  ورزشگاه  اعلام میگردد
ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان-  ساعت 15:30-  ورزشگاه  تختی انزلی
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک-  ساعت 15:30-  ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز
برق جدید شیراز- مس کرمان-  ساعت 15:45-  ورزشگاه  پارس شیراز
پنجشنبه 19 مهر 97‏
سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز-  ساعت 15-  ورزشگاه  ثامن مشهد
نفت تهران- فجرسپاسی شیراز-  ساعت 15:30-  ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد تهران
شاهین شهرداری بوشهر- اکسین البرز-  ساعت 17-  ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
کارون اروند خرمشهر- شهرداری ‏ماهشهر-  ساعت 17:15-  ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر