تعداد بازدید خبر: 1051
1395/01/28-11:47
برنامه مسابقات گروه دوم لیگ دسته دوم فوتسال از هفته ششم تا چهاردهم از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
دوشنبه 20 اردیبهشت ماه-هفته ششم-ساعت 16:00
پرسپولیس سقز-گالری آرمین آستارا-شهید آب درم-سقز
شهرداری رشت-بهراد ارذپدبیل-اختصاصی شهرداری-رشت
هیات فوتبال ماکو-لوازم خانگی مهیان تبریز-2000 نفری-ماکو
شنبه 25 اردیبهشت ماه-هفته هفتم-ساعت 16:00
گالری آرمین  آستارا-هیات فوتبال ماکو-انقلاب-آستارا
لواز خانگی میهان تبریز-شهرداری رشت-میلاد-رشت
بهراد اردبیل-شهدای هفتم تیر سردشت-تختی-اردبیل
یکشنبه16 خرداد ماه-هفته هشتم-ساعت 16:00
لوازم خانگی مهیان تبریز-شهرداری هفتم تیر سردشت-میلاد-تبریز
گالری آرمین آستارا-شهرداری رشت-انقلاب-آستارا
پرسپولیس سقز-هیات فوتبال ماکو-شهدای آب درم-سقز
جمعه 21 خرداد ماه-هفته نهم ساعت 22:30
شهدای هفتم تیر سردشت-گالری آرمین آستارا-شهدای هفتم تیر-سردشت
بهراد اردبیل-لوازم خانگی مهیان تبریز-تختی-اردبیل
شهرداری رشت-پرسپولیس سقز-اختصاصی شهرداری-رشت
پنجشنبه27 خرداد ماه-هفته-دهم- ساعت 22:30
پرسپولیس سقز-شهدای هفتم تیر سردشت-شهید اب درم-سقز
هیات فوتبال ماکو-شهرداری رشت-2000 نفری-ماکو
گالری ارمین آستارا-بهراد اردبیل-انقلاب-آستارا
چهارشنبه2 تیر ماه-هفته یازدهم-ساعت 22:30
بهراد اردبیل-پرسپولیس سقز-تختی-اردبیل
لوازم خانگی مهیان تبریز-گالری آرمین آستارا-میلاد-تبریز
شهدای هفتم تیر سردشت-هیات فوتبال ماکو-شهدای هفتم تیر-سردشت
پنجشنبه 10 تیر ماه-هفته دوازدهم-ساعت 22:30
پرسپولیس سقز-لوازم خانگی مهیان تبریز-شهید آب درم-سقز
هیات فوتبال ماکو-بهراد اردبیل-2000 نفری-ماکو
شهرداری رشت-شهدای هفتم تیر سردشت-اختصاصی شهرداری-رشت
چهارشنبه 16 تیرماه-هفته سیزدهم-ساعت 16:00
گالری آرمین آستارا-پرسپولیس سقز-انقلاب-استارا
بهراد اردبیل-شهرداری رشت-تختی-اردبیل
لوازم خانگی مهیان تبریز-هیات فوتبال ماکو-میلاد-تبریز
سه شنبه 22 تیر-هفته چهاردهم-ساعت 16:00
هیات فوتبال ماکو-گالری آرمین آستارا-2000 نفری-ماکو
شهرداری رشت-لوازم خانگی مهیان تبریز-اختصاصی شهرداری- رشت
شهدای هفتم تیر سردشت-بهراد اردبیل- شهدای هفتم تیر- سردشت