تعداد بازدید خبر: 820
1397/01/21-11:42
سازمان لیگ ، برنامه مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال در هفته های هفدهم و هجدهم را اعلام کرد.‏

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، برنامه مسابقات هفته ‏های 17 و 18 لیگ دسته سوم فوتبال در فصل ۹۷-۹۶ به شرح زیر ‏است:‏
هفته هفدهم ‏
دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷‏
شهرداری نوشهر- پاس گیلان - ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه هفتم تیر ‏چالوس
انتظار بجنورد- پاراگ تهران - ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه ۱۹ مهر ‏بجنورد
مقاوم فجر البرز- شهید مولایی قائمشهر - ساعت ۱۶:۰۰- ‏ورزشگاه شریعتی کرج
آرش ری- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه هویزه ‏تهران
چوکای تالش- شهدای ماکران میاندرود- ساعت ۱۶:۰۰- ‏ورزشگاه پوریا ولی تالش
آریا مینو خرمدره زنجان- اسپیدار تهران - ساعت ۱۶:۱۵- ‏ورزشگاه شهید خرمی خرمدره
اتحاد کامیاران- دالاهو کرمانشاه - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه ‏آزادی کامیاران
شهرداری اردبیل - پردیس خرم آباد - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه ‏علی دایی اردبیل ‏
شهدای رزکان کرج- کیان تهران - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه ‏انقلاب کرج
آلومینیوم هرمزگان - پرسپولیس گناوه - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏تختی بندرعباس
شهید باقری گویم - استقلال رامشیر خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه دستغیب شیراز
پیروزی برازجان - جنوب باغملک خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی برازجان
جندی شاپور خوزستان- سپاهان ایذه خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه مجدیان دزفول
جهاد نصر سیرجان - ملی حفاری اهواز - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی سیرجان
هفته هجدهم
شنبه ۲ اردیبهشت ۹۷‏
هیرکانی چالوس – مقاوم فجر البرز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ۷ ‏تیر چالوس
شهدای ماکران میاندرود- انتظار بجنورد- ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه میاندرود
شهید مولایی قائمشهر- چوکای تالش - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏قراخیل قائمشهر
پاس گیلان – آرش ری - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل ‏رشت
پاراگ تهران- شهرداری نوشهر - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏کشوری تهران
اسپیدار تهران – اتحاد کامیاران - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید ‏کلهر شهریار
امید حسن آباد- آریا مینوخرمدره زنجان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه شهرداری حسن آباد تهران
دالاهو کرمانشاه- شهرداری اردبیل - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏کارگران کرمانشاه
پردیس خرم آباد- شهدای رزکان کرج - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏تختی خرم آباد
استقلال رامشیر خوزستان – آلومینیوم هرمزگان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی رامشیر
پرسپولیس گناوه- جندی شاپور خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه شهید سراجی گناوه
جنوب باغملک خوزستان – جهاد نصر سیرجان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی باغملک
سپاهان ایذه خوزستان – پیروزی برازجان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی ایذه ‏
ملی حفاری اهواز- شهید باقری گویم - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏اختصاصی ملی حفاری اهواز