تعداد بازدید خبر: 674
1395/11/24-13:32
کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال ، برنامه  لیگ دسته سوم درهفته های هفتم و هشتم را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، کمیته مسابقات سازمان لیگ  برتر فوتبال زمان برگزاری مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم  را در هفته های هفتم و هشتم  به شرح ذیل اعلام کرد:
ضمنا زمان نقل و انتقالات نیم فصل ازبیست و دوم اسفند ماه سالجاری تا شانزدهم فرودین ماه سال 96 است.
نسل ابومسلم مشهد – امید حسن آباد/ ورزشگاه تختی مشهد مقدس/جمعه 29/11/95/معوقه هفته چهارم
خوشه طلایی ثنا ساوه- شهدای زرکان  کرج / سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14- ورزشگاه چمران ساوه/ هفته هفتم
پیام مقاومت ساری – اتحاد ساری / سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14- ورزشگاه صنایع چوب ساری/ هفته هفتم
چوکا تالش – آلومینیوم آبسگون / سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی تالش/ هفته هفتم
شهرداری کامیاران- ملی پوشان تبریز/ سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14- ورزشگاه آزادی کامیاران/ هفته هفتم
مقاومت تهران – صنعت ساری- سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14- ورزشگاه پنجم آذر تهران/ هفته هفتم
استقلال جوان گلستان- بهمن سبز البرز/سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه آزادی گرگان/ هفته هفتم
امید حسن آباد- شهدای ماکران میاندرود/سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه شهرداری حسن آباد/ هفته هفتم
پرسپولیس مشهد- استقلال نوین بجنورد/سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه تختی مشهد مقدس/ هفته هفتم
شهدای بابلسر- نسل ابومسلم مشهد / سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر/ هفته هفتم
انتظار بجنورد- اسپیدار تهران / سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه 19مهر بجنورد/ هفته هفتم
برق شیراز- شهرداری بم / سه شنبه / مورخ 3/12/95- ساعت 14- ورزشگاه دستغیب شیراز/ هفته هفتم
ملی حفاری اهواز- زاگرس چهار محال / چهارشنبه / مورخ 4/12/95- ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی ملی حفاری/ هفته هفتم
مس نوین کرمان- شاهین پارس تهران / چهارشنبه / مورخ 4/12/95- ساعت 14- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان/ هفته هفتم
پرسپولیس گناوه- شهرداری فیروز آباد / چهارشنبه / مورخ 4/12/95- ساعت 14- ورزشگاه شهید سراجی گناوه/ هفته هفتم
پاراگ تهران- پیروزی برازجان / چهارشنبه / مورخ 4/12/95- ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران/ هفته هفتم
چوکا تالش- شهرداری کامیاران / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی تالش/ هفته هشتم
اتحاد ساری- خوشه طلایی ثنا ساوه / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14- ورزشگاه متقی ساری/هفته هشتم
شهدای زرکان کرج- مقاومت تهران / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج/هفته هشتم
صنعت ساری- ملی پوشان تبریز / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14- ورزشگاه شهدای ساری/هفته هشتم
آلومینیوم آبسگون  تهران – پیام مقاومت ساری / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14- ورزشگاه هویزه تهران/هفته هشتم
پرسپولیس مشهد- شهدای بابلسر / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه تختی مشهد/ هفته هشتم
شهدای ماکران میاندوآب- استقلال جوان گلستان / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه شهدای ماکران میاندرود/ هفته هشتم
بهمن سبز البرز- انتظار بجنورد/دوشنبه 9/12/95-ساعت14:30- ورزشگاه سرداران شهید سمیران/هفته هشتم
اسپیدار تهران- نسل ابومسلم مشهد / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14:30- ورزشگاه عطرسیب باقر شهر/هفته هشتم
استقلال نوین بجنورد – امید حسن آباد / دوشنبه / مورخ 9/12/95- ساعت 14- ورزشگاه 19مهر بجنورد/هفته هشتم
پرسپولیس گناوه – پاراگ تهران / سه شنبه / مورخ 10/12/95- ساعت 14- ورزشگاه شهید سراجی گناوه/ هفته هشتم
شاهین پارس تهران – ملی حفاری اهواز / سه شنبه / مورخ 10/12/95- ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران/ هفته هشتم
زاگرس چهارمحال و بختیاری – برق شیراز / سه شنبه / مورخ 10/12/95- ساعت 14- ورزشگاه انقلاب شهرکرد/ هفته هشتم
شهرداری بم – پیروزی برازجان / سه شنبه / مورخ 10/12/95- ساعت 14- ورزشگاه شهید سراجی گناوه/ هفته هشتم
شهرداری فیروز آباد- مس نوین کرمان/ سه شنبه 10/12/95- ساعت 14- ورزشگاه تختی فیروز آباد/هفته هشتم