تعداد بازدید خبر: 830
1394/12/24-10:10
سازمان لیگ برتر فوتسال برنامه رقابتهای لیگ دسته دوم فوتسال باشگاههای کشور در گروه دو را از هفته های اول تا پنجم اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ 
چهارشنبه 18 فروردین-ساعت 16-هفته اول
شاهین کرمانشاه-بهراد اردبیل-قمر بین هاشم-کرمانشاه
شهرداری هفتم تیر سردشت-لوازم خانگی میهمان تبریز-شهدای هفتم تیر-سردشت
شهرداری رشت-گالری آرمین آستارا-اختصاصی شهرداری-رشت
هیات فوتبال ماکو-پرسپولیس سقز-2000 نفری-سقز
سه شنبه 24 فروردین-ساعت 16-هفته دوم
گالری آرمینآستارا-شهدای هفتم تیر سردشت-انقلاب-آستارا
لواز خانگی میهمان تبریز-بهراد اردبیل-میلاد-تبریز
هیات فوتبال ماکو-شاهین کرمانشاه-2000 نفری-ماکو
شنبه 4 اردیبهشت-معوقه هفته دوم-ساعت 16
پرسپولیس سقز-شهرداری رشت-شهید آب درم-سقز
دوشنبه 30 فروردین ماه-ساعت 16- هفته سوم
شاهین کرمانشاه-لوازم خانگی مهیان تبریز-قمر بنی هاشم-کرمانشاه
شهدای هفتم تیر سردشت-پرسپولیس سقز-شهدای هفتم تیر-سردشت
شهرداری رشت-هیات فوتبال ماکو-اختصاصی شهرداری- رشت
بهراد اردبیل-گالری آرمین آستارا-تختی-اردبیل
چهارشنبه 8 اردیبهشت-ساعت 16-هفته چهارم
پرسپولیس سقز-بهراد اردبیل-شهید آب درم-سقز
گالری آرمین آستارا-لوازم خانگی مهیان تبریز-انقلاب- آستارا
شهرداری رشت-شاهین کرمانشاه-اختصاصی شهرداری-رشت
هیات فوتبال ماکو-شهدای هفتم تیر سردشت-2000 نفری-ماکو
سه شنبه14 اردیبهشت-ساعت 16-هفته پنجم
شاهین کرمانشاه-گالری آرمین آستارا-قمر بنی هاشم-کرمانشاه
لواز خانگی مهیان تبریز-پرسپولیس سقز-میلاد-تبریز
بهراد اردبیل-هیات فوتبال ماکو-تختی-اردبیل
سه شنبه 11 خرداد-معوقه هفته پنجم-ساعت 16
شهدای هفتم تیر سردشت-شهرداری رشت-شهدای هفتم تیر-سردشت