تعداد بازدید خبر: 1086
1394/12/19-14:36
برنامه دور رفت و برگشت لیگ دسته اول پلی آف فوتسال از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛
جمعه 20 فروردین 95-ساعت 16- دور رفت مرحله پلی آف-هفته اول
سن ایچ ساوه-شهرداری ساوه-فجر-ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی تهران-لبنیات ارژن شیراز-پیامبر اعظم-تهران

جمعه 27 فروردین 95-ساعت 16- دور رفت مرحله پلی آف- هفته دوم
لبنیات ارژن شیراز-شهرداری ساوه-شهید ابوالفتحی-شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی تهران-سن ایچ ساوه

جمعه 3 اردیبهشت 95-ساعت 16- دور رفت مرحله پلی آف- هفته سوم
سن ایچ ساوه-لبنیات ارژن فارس شیراز-ساوه- مرکزی
یکشنبه 12 اردیبهشت 95- ساعت 16- دور رفت مرحله پلی آف- هفته سوم
شهرداری ساوه-دانشگاه آزاد اسلامی تهران-فجر-ساوه

جمعه 17 اردیبهشت 95-ساعت 16-دوربرگشت مرحله پلی آف- هفته چهارم
شهرداری ساوه-سن ایچ ساوه-فجر-ساوه
لبنیات ارژن شیراز-دانشگاه آزاد اسلامی تهران-شهید ابوالفتحی-شیراز

پنجشنبه23 اردیبهشت95- ساعت 16-دوربرگشت مرحله پلی آف- هفته پنجم
شهرداری ساوه-لبنیات ارژن شیراز-فجر-ساوه
جمعه24 اردیبهشت 95- ساعت 16-دوربرگشت مرحله پلی آف- هفته پنجم
سن ایچ ساوه-دانشگاه ازاد اسلامی تهران-فجر-ساوه

جمعه 31 اردیبهشت- ساعت 16-دوربرگشت مرحله پلی آف- هفته ششم
لبنیات ارژن شیراز-سن ایچ ساوه-شهید ابوالفتحی-شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی تهران-شهرداری ساوه-پیامبر اعظم-تهران