تعداد بازدید خبر: 927
1394/12/08-10:30
کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه دو هفته پایانی لیگ دسته اول امید فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، 
*هفته سیزدهم: جمعه 14 اسفند 94-ساعت 14
بعثت کرمانشاه-شهردار ی ارومیه-ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
شهرداری تبریز-داروسازی وتاک ساری-پارک صنعت تبریز
شهرداری اردبیل-گسترش فولاد تبریز-ورزشگاه علی دایی اردبیل
شهرداری مهاباد-آراد بهمن آمل-ورزشگاه آزادی مهاباد
گیتی پسند اصفهان-نساجی مازندران-ورزشگاه تختی اصفهان
انتظار بجنورد-خونه به خونه بابل-ورزشگاه 19 مهر بجنورد
پتوی لاله اصفهان-پرسپولیس قائمشهر-ورزشگاه فخر اصفهان
کاسپین قزمین-شهردای نوشهر-ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوب آهن اصفهان-برق شیراز-ورزشگاه ملت اصفهان
توحید بوشهر-گل گهر سیرجان-ورزشگاه بهشتی بوشهر
بهمن اهواز-گهر زاگرس درود-ورزشگاه تختی اهواز
*هفته چهاردهم: پنجشنبه 20 اسفند 94-ساعت 14
داروسازی وتاک ساری-بعثت کرمانشاه-ورز شگاه متقی ساری
شهردای ارومیه-شهرداری اردبیل-ورزشگاه تختی ارومیه
آراد بهمن آمل-شهرداری تبریز-ورزشگاه لیتکو آمل
گسترش فولاد تبریز-شهرداری مهباد-ورزشگاه محمد خیابانی تبریز
خونه به خونه بابل-گیتی پسند اصفهان-ورزشگاه شهدا امیرکلا
نساجی مازندران-پتوی لاله اصفهان-ساعت 14:15 - ورزشگاه وطنی قائمشهر
پرسپولیس قائمشهر-کاسپین قزوین-ورزشگاه –ساعت 12-ورزشگاه وطنی قائمشهر
شهرداری نوشهر-انتظار بجنورد-ورزشگاه شهدا نوشهر
فولاد یزد-توحید بوشهر-ورزشگاه پاک نژاد یزد
گهر زاگرس درود-ذوب آهن اصفهان-ورزشگاه تختی درود
گل گهر سیرجان-بهمن اهواز-ورزشگاه اختصاصی سیرجان