تعداد بازدید خبر: 1021
1395/01/16-10:46
برنامه جدید رقابتهای لیگ دسته دوم فوتسال  در گروه سوم از سوی سازمان لیگ فوتسال از هفته اول تا پنجم اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، 
چهارشنبه 18 فروردین-هفته اول-ساعت 16:00
سما دزفول-نفت امیدیه-شهید مجدیان-دزفول
رعد پدافند اصفهان-معدن کان پژوهان کاشان-ازادی-خوراسگان
شاهین کرمانشاه-شهید فرهادی اهواز-قمر بنی هاشم-کرمانشاه
سه شنبه 24 فروردین-هفته دوم-ساعت 16:00
شهید فرهادی اهواز-رعد پدافند اصفهان-هلال احمر-اهواز
معدن کان پژوهان کاشان-سما دزفول-تختی-کاشان
نفت امیدیه-راه و شهرسازی لرستان-ولایت-امیدیه
دوشنبه 30 فروردین-هفته سوم-ساعت 16:00
سماء دزفول-شهید فرهادی اهواز-شهید مجدیان-دزفول
رعد و پدافند اصفهان-شاهین کرمانشاه-ازادی-خوراسگان
راه و شهرسازی لرستان-معدن کان پژوهان کاشان-هلال احمر-خرم اباد
چهارشنبه 8 اردیبهشت-هفته چهارم-ساعت16:00
شهید فرهادی اهواز-راه و شهرسازی لرستان-هلال احمر-اهواز
معدن کان پژوهان کاشان-نفت امیدیه-تختی-کاشان
شاهین کرمانشاه-سماء دزفول-قمر بنی هاشم-کرمانشاه
سه شنبه 14 اردیبهشت-هفته پنجم-ساعت 16:00
سماء دزفول-رعد پدافند اصفهان-شهید مجدیان-دزفول
نفت امیدیه-شهید فرهادی اهواز-ولایت-امیدیه
راه و شهرسازی لرستان-شاهین کرمانشاه-هلال احمر-خرم اباد